styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Osiedla, obszary, ulice(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-8 4
       Warstwy wczytywane na terenie całego miasta ? ?-0 61
       Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych ? ?-0 60
       Warstwy robocze ? ?-1 4163
       WMS ? ?-0 59
        WMS Plan miasta ? ?-0 4174 WMS
        * Tereny zieleni (Fotogrametria) ? ?-2 506 *ORACLE
        * Obszary wodne (MMP) ? ?-1 507 *ORACLE
        [] Osie dróg (MMP) ? ?-0 508 GeoJson KML
        [] drogi wewnętrzne (MMP) ? ?-0 509 GeoJson KML
        [] dwukierunkowe odcinki osi dróg (MMP) ? ?-1 510 GeoJson KML
        [] jednokierunkowe odcinki osi dróg (MMP) ? ?-1 511 GeoJson KML
        [] odcinki dróg wyłączone z ruchu samochodowego ? ?-1 4113 GeoJson KML
        [] uwagi do odcinków osi dróg (MMP) ? ?-0 512 GeoJson KML
        [] osiedla, place, rynki, parki (MMP) ? ?-0 513 GeoJson KML
        [] osie dróg i osiedla (System Adresowy) ? ?-2 514 [].map
        [] nieistniejące osie dróg (MMP) ? ?-3 515 GeoJson KML
        [] nieistniejące osiedla, dzielnice (MMP) ? ?-0 516 GeoJson KML
        [] nieistniejące granice miasta (MMP) ? ?-0 517 GeoJson KML
        SQL znalezione nieistniejące osie dróg - wynik szukania w zakresie dat(MMP) ? ?-0 518 *.map
        SQL znalezione nieistniejące place, rynki i dzielnice - wynik szukania w zakresie dat(MMP) ? ?-0 519 *.map
        SQL znalezione nieistniejące granice miasta - wynik szukania w zakresie dat(MMP) ? ?-0 520 *.map
        [] Linie kolejowe (MMP) ? ?-1 521 [].map
        [] Projektowane osie ulic ? ?-1 3357 GeoJson KML


grupa warstw: Osiedla, obszary, ulice (4)

bazy źródłowe:

"Nazewnictwo ulic i numeracji porządkowej nieruchomości" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Dział Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej -->pokaż
opis:
Osie ulic, place, skwery, pkt. adresowe nazewnctwo i numeracja
aktualizacja:
bieżąca


"Mapa Miejska Poznania" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Dział Fotogrametrii -->pokaż
opis:
Warstwy wektorowe na podstawie cyfroweych zdjęć lotniczych (5cm) celem aktualizacji Mapy Miejskiej Poznania
aktualizacja:
Co 2 lata, podstawie zdjęć lotniczych z wykorzystaniem aplikacji MapaV8.


zmiany dotyczące grupy warstw Osiedla, obszary, ulice:
zmiana SIP z 2003-09-12 00:00:00 nr 650 - korekta funkcji - Usunięto imiona
zmiana SIP z 2003-12-08 00:00:00 nr 648 - grupa warstw - Dodano nowe warstwy
zmiana SIP z 2005-02-16 00:00:00 nr 511 - grupa warstw - POWSTAŁY NOWE WARSTWY
zmiana SIP z 2005-03-25 00:00:00 nr 507 - korekta usługi - Uzupełniono o obowiązujące nazewnictwo
zmiana SIP z 2005-04-17 00:00:00 nr 497 - korekta usługi - Szukanie po ulicach zostało rozbite na dwie części
zmiana SIP z 2005-12-02 00:00:00 nr 437 - warstwa - Trwają prace nad aktualizacją warstw
zmiana SIP z 2014-03-10 00:00:00 nr 1365 - warstwa - Odcinki osi dróg
zmiana SIP z 2014-11-21 00:00:00 nr 1433 - usługa - warstwa [] Projektowane odcinki osi dróg (MMP)
zmiana SIP z nr 1253 - -
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ