styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Opieka zdrowotna(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-1 48
        [] apteki ? ?-0 1795 [].map
        [] podstawowa opieka zdrowotna ? ?-0 1796 [].map
        [] leczenie stomatologiczne, rehabilitacja, psychiatryczne i uzaleźnień ? ?-0 1797 [].map
        [] placówki pomocy społecznej ? ?-0 1798 [].map
        [] poradnie specjalistyczne ? ?-0 1799 [].map
        [] szpitale oddziały ? ?-0 1800 [].map
        [] żlobki ? ?-0 1801 [].map


grupa warstw: Opieka zdrowotna (48)

bazy źródłowe:

"Obiekty opieki zdrowotnej" - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, -->pokaż


zmiany dotyczące grupy warstw Opieka zdrowotna:
zmiana SIP z 2005-07-27 00:00:00 nr 460 - grupa warstw - DOSTĘPNE NOWE WARSTWY
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ