styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Ewidencja Gruntów(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-17 8
       Warstwy wczytywane na terenie całego miasta ? ?-1 70
       Mapy katastralne ? ?-1 67
       WMS ? ?-0 68
        * Użytki rolne,Ls,Bp,dr,w ? ?-8 580 *.map
        * Użytki pozostałe ? ?-8 581 *.map
        * Kontury klasyfikacyjne ? ?-5 582 *.map
        * Decyzje na działkach z historii ? ?-1 584 *.map
        * Działki ? ?-11 585 *.map
        * Działki -- szrafura ? ?-2 586 *.map
        * Nieruchomości (w ujęciu wieczystoksięgowym) ? ?-1 5115 *ORACLE
        * Nieruchomości (w ujęciu cywilno prawnym) ? ?-1 6795 *ORACLE
        * Czołówki działek ? ?-0 5130 *ORACLE
        * Działki historia ? ?-5 588 *.map
        SQL znalezione działki z historii - wynik szukania ? ?-1 589 *.map
        SQL Księga wieczysta ? ?-0 590 *.map
        * Punkty graniczne stabilizowane ? ?-1 591 *.map
        * Punkty graniczne niestabilizowane ? ?-1 592 *.map
        * Punkty graniczne inne ? ?-1 593 *.map
        * Punkty graniczne digitalizowane ? ?-1 594 *.map
        * Tereny zamknięte ? ?-3 595 *.map
       dr - analiza stanu prawnego ? ?-3 69
       Krajowy Zasób Nieruchomości ? ?-3 4952
       opracowania jednorazowe ? ?-0 6916


grupa warstw: Ewidencja Gruntów (8)

bazy źródłowe:

"Elementy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -->pokaż


zmiany dotyczące grupy warstw Ewidencja Gruntów:
zmiana SIP z 2004-05-20 00:00:00 nr 567 - inne - Nowa wersja przeglądarki - 1.99.42
zmiana SIP z 2004-06-01 00:00:00 nr 566 - usługa - Rozpoczęto publikację
zmiana SIP z 2004-08-10 00:00:00 nr 555 - inne - Usunięto usterkę
zmiana SIP z 2005-05-10 00:00:00 nr 492 - korekta warstwy - Utworzono warstwę działki - opis
zmiana SIP z 2005-06-13 00:00:00 nr 474 - korekta grupy warstw - Dane archiwalne zostały zastąpione aktualnymi danymi z Ewidencji Gruntów
zmiana SIP z 2005-07-26 00:00:00 nr 461 - inne - NOWA WERSJA PRZEGLĄDARKI 2.00.17
zmiana SIP z 2006-04-25 00:00:00 nr 420 - inne - Nowa wersja przeglądarki - 2.00.80
zmiana SIP z 2007-10-31 00:00:00 nr 223 - korekta warstwy - Dodano podgrupę "Mapy Katastralne
zmiana SIP z 2008-02-29 00:00:00 nr 205 - usługa - Usługa dla EG
zmiana SIP z 2009-06-16 00:00:00 nr 117 - usługa - Dane opisowe Ewidencji Gruntów
zmiana SIP z 2009-06-23 00:00:00 nr 116 - funkcja - Zmiany w Ewidencji Gruntów
zmiana SIP z 2009-07-06 00:00:00 nr 113 - korekta usługi - Możliwość pokazania tylko zmian dotyczących działek, które znajdują sie w bazach użytkowania wieczystego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
zmiana SIP z 2010-08-31 00:00:00 nr 331 - korekta grupy warstw - WMS Mapy katastralne
zmiana SIP z 2011-05-18 00:00:00 nr 836 - usługa - Zestawienie użytków w obrębach
zmiana SIP z 2011-08-03 00:00:00 nr 907 - usprawnienie usługi - ZESTAWIENIE2 - rozliczenie użytków pod budynkami
zmiana SIP z 2011-08-08 00:00:00 nr 908 - warstwa - drogi na działkach SP MP i ZDM
zmiana SIP z 2013-01-23 00:00:00 nr 1148 - usprawnienie grupy warstw - Przyrostowa aktualizacja danych ewidencyjnych
zmiana SIP z 2014-10-16 00:00:00 nr 1420 - korekta warstwy - Użytki -uzupełnienie warstwy
zmiana SIP z 2016-06-01 00:00:00 nr 1619 - grupa warstw - * Miasto Poznań, Skarb Państwa i inni współwłasciciele
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ