styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Planowanie przestrzenne(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-13 12
       Warstwy wczytywane na terenie całego miasta ? ?-0 76
       WMS ? ?-0 75
       WMS Archiwalne plany szczegolowe ? ?-1 78
       WMS Archiwalne plany zagospodarowania przestrzennego ? ?-1 77
        * MPU Granice zatwierdzonych mpzp ? ?-0 8500 *ORACLE
        * MPU Klasyfikacja funkcjonalna - obszary ? ?-0 8497 *ORACLE
        * MPU Linie rozgraniczajšce ? ?-0 8499 *ORACLE
        * MPU Linie zabudowy ? ?-0 8501 *ORACLE
        * MPU Klasyfikacja funkcjonalna - punkty (stan na styczeń 2020r.) ? ?-0 672 *.map
        * MPU Strefy zabytków mpzp (stan na styczeń 2020r.) ? ?-0 675 *.map
        * MPU Użytki ekologiczne (stan na styczeń 2020r.) ? ?-0 676 *.map
        * MPU Pozostałe elementy mpzp - obszary (stan na styczeń 2020r.) ? ?-0 677 *.map
        * MPU Pozostałe elementy mpzp - linie (stan na styczeń 2020r.) ? ?-0 678 *.map
        * MPU Pozostałe elementy mpzp - punkty (stan na styczeń 2020r.) ? ?-0 679 *.map
        * MPU Granice mpzp w opracowaniu ? ?-0 8498 *ORACLE
        * MPU układ transportowy (archiwum) ? ?-2 681 *.map
        WMS Granice - unieważnione ? ?-0 7403 WMS


grupa warstw: Planowanie przestrzenne (12)

bazy źródłowe:

"Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" - Miejska Pracownia Urbanistyczna, -->pokaż
aktualizacja:
automatyczna MPU


"Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu" - Miejska Pracownia Urbanistyczna, -->pokaż
aktualizacja:
automatyczna MPU


zmiany dotyczące grupy warstw Planowanie przestrzenne:
zmiana SIP z 2003-09-04 00:00:00 nr 655 - grupa warstw - Uaktywniono wszystkie dostępne warstwy
zmiana SIP z 2004-03-15 00:00:00 nr 638 - grupa warstw - Nowe warstwy
zmiana SIP z 2004-09-08 00:00:00 nr 547 - korekta usługi - Włączono domyślne wypełnienie w warstwie
zmiana SIP z 2005-06-01 00:00:00 nr 483 - korekta usługi - OBIEKTY W WARSTWIE POŁĄCZONO Z TREŚCIĄ UCHWAŁ
zmiana SIP z 2006-07-18 00:00:00 nr 397 - korekta usługi - Dodano informację
zmiana SIP z 2006-07-19 00:00:00 nr 396 - korekta usługi - Dodano informację
zmiana SIP z 2006-07-20 00:00:00 nr 394 - korekta usługi - Rozbicie informacji
zmiana SIP z 2006-08-08 00:00:00 nr 386 - korekta funkcji - Umieszczono link do opisu funkcji
zmiana SIP z 2006-08-16 00:00:00 nr 383 - korekta funkcji - Zlikwidowano linki
zmiana SIP z 2011-11-30 00:00:00 nr 964 - warstwa - Warstwa WMS MPZP - MPU Plan Ogolny 1994.
zmiana SIP z 2013-02-18 00:00:00 nr 1178 - usprawnienie usługi administracyjnej - Dodanie parametru do wyszukiwania transakcji z poziomu raportu mpzp
zmiana SIP z 2013-04-11 00:00:00 nr 1237 - usprawnienie usługi - Modyfikacja aplikacji do zarządzania mpzp.
zmiana SIP z 2020-08-12 00:00:00 nr 2157 - usprawnienie grupy warstw - zmiana sposobu prezentacji danych z MPU
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ