styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   ZDM(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-0 5
       Drogi publiczne zarządzane przez Prezydenta Miasta Poznania ? ?-5 62
       Zagospodarowanie pasów drogowych ? ?-5 63
       WMS skany inwentaryzacji drzew ? ?-0 64
       Inwentaryzacja drzew ? ?-2 65
       WMS projekty drogowe ? ?-0 3838
       Strefa płatnego parkowania ? ?-1 66
        WMS Parkomaty ? ?-0 4231 WMS


grupa warstw: ZDM (5)

zmiany dotyczące grupy warstw ZDM:
nie zarejestrowano żadnej zmiany
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ