styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Dzierżawy i użytkowanie bezumowne(wszystkie) ? ?-3 34
       Dzierżawy WGN ? ?-3 136
       Dzierżawy pozostałe ? ?-2 137
       Użytkowanie bezumowne WGN ? ?-2 138


grupa warstw: Dzierżawy i użytkowanie bezumowne (34)

bazy źródłowe:

"Dzierżawy" - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., -->pokaż
aktualizacja:
baza archiwalna, obecnie przeniesiona do WGN


zmiany dotyczące grupy warstw Dzierżawy i użytkowanie bezumowne:
zmiana SIP z 2013-03-27 00:00:00 nr 1193 - korekta grupy warstw - Zmiany związane z reorganizacją nazw wydziałów UMP
zmiana SIP z 2017-03-15 00:00:00 nr 1740 - usprawnienie grupy warstw - Wypełnienie warstw grupy ``Dzierżawy i użytkowanie bezumowne``
zmiana SIP z 2017-04-19 00:00:00 nr 1766 - usprawnienie usługi - Konfiguracja mapy ``struktura własności, władania``
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ