styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Mapa rowerowa (w trakcie tworzenia)(wszystkie) ? ?-1 4881
       Infrastruktura liniowa w jezdni ? ?-0 4901
       Infrastruktura liniowa poza jezdnią ? ?-0 4902
       Infrastruktura liniowa pozostała ? ?-0 4903
       Sygnatury punktowe ? ?-0 4904
       warstwy robocze ? ?-0 6865


grupa warstw: Mapa rowerowa (w trakcie tworzenia) (4881)

zmiany dotyczące grupy warstw Mapa rowerowa (w trakcie tworzenia):
zmiana SIP z 2017-07-14 00:00:00 nr 1786 - grupa warstw - Integracja zasobów SIP publikowanych w iGeoMap oraz w Portalu SIP
dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Integracja zasobów SIP z Portalem SIP
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ