styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Wydział Gospodarki Nieruchomosciami(wszystkie)(RADNI) ? ?-8 31
        [] Ogrody działkowe stanowiące własność MP i SP ? ?-3 1192 [].map
        [] Grunty o pow >50ha stanowiące własność MP z wyłączeniem UW i współwłasności ? ?-1 1193 GeoJson KML
       Deklaracja podatkowa na działkach istniejących ? ?-1 126
       Deklaracja podatkowa na działkach nieistniejących ? ?-1 127
       Zarządzanie gruntami komunalnymi ? ?-2 128
       Komunalizacja ? ?-4 129
       Zbywanie nieruchomosci ? ?-11 130
       Nabywanie nieruchomości ? ?-0 131
       Projekty miejskie ? ?-0 132
       SGN ? ?-0 6964
       Ewidencja księgowa gruntów SP ? ?-1 7022


grupa warstw: Wydział Gospodarki Nieruchomosciami (31)

bazy źródłowe:

"Zarządzanie Gruntami Komunalnymi i Skarbu Państwa" - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, -->pokaż
opis:
Ustanawianie praw do nieruchomości


zmiany dotyczące grupy warstw Wydział Gospodarki Nieruchomosciami:
zmiana SIP z 2005-07-27 00:00:00 nr 459 - grupa warstw - Utworzono nowe warstwy "Grunty Miasta Poznania" i "Grunty Miasta Poznania w trakcie
zmiana SIP z 2006-06-01 00:00:00 nr 407 - korekta usługi - Przeniesienie warstw
zmiana SIP z 2008-04-18 00:00:00 nr 197 - usługa - Dodano link rozwijający kolumnę działek w dzierżawie
zmiana SIP z 2010-07-09 00:00:00 nr 158 - warstwa - Założenie warstwy "[] Ogródki działkowe "
zmiana SIP z 2013-09-09 00:00:00 nr 1298 - warstwa - [] Grunty o pow >50ha stanowiące własność MP z wyłączeniem UW i współwłasności
zmiana SIP z 2013-10-31 00:00:00 nr 1319 - grupa warstw - Archiwum,Grunty powierzone ZKZL - stan z dnia 30.09.2013
zmiana SIP z 2017-03-09 00:00:00 nr 1737 - grupa warstw - Zwroty nieruchomości
zmiana SIP z 2018-06-04 00:00:00 nr 1894 - grupa warstw - Ustanowienie praw do nieruchomości zmiana nazwy,przeniesienie do Archiwum grup i warstw
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ