styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Numeracja porządkowa nieruchomości(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-11 43
       WMS ? ?-0 147
        * Obowiązująca numeracja porządkowa ? ?-0 1417 *.map
       Inne oznaczenia stosowane zwyczajowo lub błędne, przeznaczone do usunięcia z baz opisowych ? ?-4 148


grupa warstw: Numeracja porządkowa nieruchomości (43)

bazy źródłowe:

"Nazewnictwo ulic i numeracji porządkowej nieruchomości" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Dział Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej -->pokaż
opis:
Osie ulic, place, skwery, pkt. adresowe nazewnctwo i numeracja
aktualizacja:
bieżąca


zmiany dotyczące grupy warstw Numeracja porządkowa nieruchomości:
zmiana SIP z 2003-12-10 00:00:00 nr 646 - korekta funkcji - Wyszukiwanie
zmiana SIP z 2004-03-26 00:00:00 nr 635 - inne - wersja 1.99.31
zmiana SIP z 2004-04-02 00:00:00 nr 634 - inne - wersja 1.99.32
zmiana SIP z 2004-04-06 00:00:00 nr 633 - korekta usługi - Wprowadzono szukanie placów, osiedli
zmiana SIP z 2005-12-08 00:00:00 nr 435 - warstwa - Utworzono warstwę punkty adresowe
zmiana SIP z 2009-07-16 00:00:00 nr 105 - grupa warstw - MSA - System Do Prowadzenia Ewidencji Numeracji Porządkowej Nieruchomości Oraz Nazw Ulic I Placów
zmiana SIP z 2009-07-17 00:00:00 nr 104 - korekta grupy warstw - Usunięcie warstwy planowanych numerów porządkowych, zasięgów nazw, dróg, punktów adresowych i opisów punktów adresowych
zmiana SIP z 2010-06-17 00:00:00 nr 106 - korekta grupy warstw - Usunięcie podgrupy MSA - System Do Prowadzenia Ewidencji Numeracji Porządkowej Nieruchomości Oraz Nazw Ulic I Placów
zmiana SIP z 2014-09-05 00:00:00 nr 1410 - usługa - zmiany w Systemie Adresowym i geografii wyborczej
zmiana SIP z 2016-04-26 00:00:00 nr 1608 - usługa - Punkty sprzedaży alkoholi w samorządach lokalnych i działkach, stan prawny gruntów
zmiana SIP z 2019-11-07 00:00:00 nr 2095 - korekta grupy warstw - szukanie punktu adresowego
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ