styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Obiekty połączone z adresem(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-1 44
        * Obiekty podatkowe ? ?-1 1421 *.map
        * Zabytki ? ?-1 1422 *.map
        * Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy ? ?-1 1423 *.map
        * Zawiadomienie o zakończeniu budowy ? ?-1 1424 *.map
        * Samowola budowlana i odstępstwa (egzekucja) ? ?-1 1425 *.map
        * PINB rozpoczęcie robót budowlanych - adresy ? ?-0 7095 *.map
        * PINB zawiadomienia o zakończeniu budowy - adresy ? ?-0 7099 *.map
        * PINB zaświadczenia o zakończeniu budowy - adresy ? ?-0 7096 *.map
        * PINB wnioski o pozwolenie na użytkowanie - adresy ? ?-0 7098 *.map
        * PINB samowola budowlana - adresy ? ?-0 7097 *.map
        * Adres z meldunkiem ? ?-1 1426 *.map
        * Wspólnota mieszkaniowa ? ?-1 1427 *.map
        * Główny adres prowadzenia działalności gospodarczej ? ?-2 1428 *.map
        * Dodatkowy adres prowadzenia działalności gospodarczej ? ?-1 1429 *.map
        * Sanepid siedziba firmy podlegającej kontroli ? ?-2 1430 *.map
        * Sanepid obiekt podlegający kontroli ? ?-2 1431 *.map
        * Sanepid obiekt gospodarczy nieopodatkowany ? ?-5 1432 *.map


grupa warstw: Obiekty połączone z adresem (44)

bazy źródłowe:

"Nazewnictwo ulic i numeracji porządkowej nieruchomości" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Dział Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej -->pokaż
opis:
Osie ulic, place, skwery, pkt. adresowe nazewnctwo i numeracja
aktualizacja:
bieżąca


"Adresy stosowane zwyczajowo lub błędne, przeznaczone do usunięcia z baz opisowych" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Biuro Systemu Informacji Przestrzennej -->pokaż
opis:
Adresy nie funkcjonujące w Systemie Adresowym pod którymi wydano decyzje UM. Warstwy konieczne w celu uzyskania informacji o tych decyzjach na mapie.
aktualizacja:
bieżąca po stwierdzeniu rozbieżności


zmiany dotyczące grupy warstw Obiekty połączone z adresem:
zmiana SIP z 2010-07-23 00:00:00 nr 198 - korekta grupy warstw - Obiekty połączone z adresem w dymku
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ