styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Obiekty połączone z budynkiem(wszystkie)(RADNI) ? ?-0 3512
        * Podatnicy budynku ? ?-0 1415 *.map
       Dzierżawy WGN (budynki) ? ?-0 3513
       Dzierżawy WGN (budynki z pełną informacją w dymku) ? ?-1 4865
       Dzierżawy pozostałe (budynki) ? ?-0 6909


grupa warstw: Obiekty połączone z budynkiem (3512)

zmiany dotyczące grupy warstw Obiekty połączone z budynkiem:
nie zarejestrowano żadnej zmiany
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ