styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Rynek Nieruchomosci(wszystkie) ? ?-1 124
        [] Średnie ceny gruntu - mapa cen srednich 2002 ? ?-0 1183 [].map
        [] Średnie ceny gruntu - mapa cen srednich 2005 ? ?-0 1184 *.map
        [] Średnie ceny lokali - mapa cen srednich 2005 ? ?-0 1185 *.map
        [] Transakcje-robocza ? ?-0 1186 *.map
       Średnie ceny gruntów niezabudowanych 2019r ? ?-2 7029


grupa warstw: Rynek Nieruchomosci (124)

zmiany dotyczące grupy warstw Rynek Nieruchomosci:
zmiana SIP z 2019-04-02 00:00:00 nr 2019 - grupa warstw - Mapa cenności gruntów niezabudowanych 2019 r
PRZEGLĄDARKA POMOC

Warstwy pomocy przeglądarki mapy miejskiej

Mapa cenności gruntów wg cen średnich

Rodzaj obiektów:
poligony (obiekty zamknięte)
Zakres tematyczny warstwy:
 • określenie stref cenności gruntów
 • określenie średniej ceny gruntu w poszczególnych strefach
 • część opisowa (osobny plik)
 • Źródło:
  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Rejestr Cen i Wartości (Baza Rynek)
  Aktualizacja:
  raz do roku
  Legenda:

  opis programu

  Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
  Projekt graficzny i wykonanie:
  System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ