styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-6 4747
        [] zamknięcia ulic (ZDM) ? ?-0 4751 GeoJson KML
        [] zajęcia pasów drogowych (ZDM) ? ?-0 4749 GeoJson KML
        [] zamknięcia chodników (ZDM) ? ?-0 4750 GeoJson KML
        [] objazdy (ZDM) ? ?-0 4748 GeoJson KML
       ZDM źródłowe warstwy punktowe ? ?-1 6904
       ZDM wersje robocze ? ?-2 141
        [] kolizje zajętych pasów drogowych z imprezami lub inwestycjami PIM ? ?-0 8097 GeoJson KML


grupa warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM) (4747)

zmiany dotyczące grupy warstw Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM):
zmiana SIP z 2018-06-19 00:00:00 nr 1899 - grupa warstw - Monitoring zmian w wersjach roboczych aktualnych utrudnień ruchu ZDM
zmiana SIP z 2019-10-04 00:00:00 nr 2077 - grupa warstw - Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana SIP z 2019-10-31 00:00:00 nr 2089 - grupa warstw - Warstwy koordynacji planowanych inwestycji i remontów oraz ograniczeń w ruchu
zmiana SIP z 2020-02-20 00:00:00 nr 2121 - usprawnienie grupy warstw - Koordynacja inwestycjii - przeciecie odcinków ulic granicami pasa drogowego
zmiana SIP z 2020-07-15 00:00:00 nr 2155 - korekta grupy warstw - Utrudnienie w ruchu na przeciętym odcinku ulicy.
zmiana SIP z 2020-08-20 00:00:00 nr 2158 - usprawnienie grupy warstw - Zmiana źródła danych - Zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i chodników na podstawie danych Zarządu Dróg Miejskich
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ