styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)(wszystkie) ? ?-6 13
       ARCHIWUM ? ?-0 79


grupa warstw: Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) (13)

bazy źródłowe:

"Wieloletni program inwestycyjny" - Wydział Rozwoju Miasta, -->pokaż
aktualizacja:
na wniosek WRM


zmiany dotyczące grupy warstw Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF):
zmiana SIP z 2009-04-14 00:00:00 nr 135 - grupa warstw - Utworzono grupę warstw Wieloletni Plan Inwestycyjny
zmiana SIP z 2010-06-15 00:00:00 nr 91 - grupa warstw - Wieloletni Plan Inwestycyjny
zmiana SIP z 2011-03-21 00:00:00 nr 779 - inne - Zmiana nazwy grupy i podgrupy "Wieloletni Plan Inwestycyjny"
zmiana SIP z 2014-05-12 00:00:00 nr 1387 - grupa warstw - Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Poznania
zmiana SIP z 2014-05-27 00:00:00 nr 1391 - korekta usługi - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)
zmiana SIP z 2014-06-16 00:00:00 nr 1397 - grupa warstw - Nowa Perspektywa UE w WPF
pokaż szczegóły

opis grupy warstw Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF):

 
źródło danych:
UCHWAŁA Nr XLVII/618/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2009-2013
zakres tematyczny:
planowane nakłady na inwestycje dotyczące komunikacji, komunikacji związanej z organizacją Euro 20012 oraz innych inwestycji związanych z Euro 2012 w rozbiciu na lata
aktualizacja:
W przypadku zmiany harmonogramu.
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ