styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   WMS - Mapa Hydrologiczna 1:50000 WODGIK(wszystkie) ? ?-1 20
       Zjawiska i Obiekty Gospodarki Wodnej ? ?-0 104
       Topograficzne Działy Wodne ? ?-0 105
       Wody Powierzchniowe ? ?-0 106


grupa warstw: WMS - Mapa Hydrologiczna 1:50000 WODGIK (20)

bazy źródłowe:

"Hydrografia" - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, -->pokaż


zmiany dotyczące grupy warstw WMS - Mapa Hydrologiczna 1:50000 WODGIK:
zmiana SIP z 2010-09-08 00:00:00 nr 429 - grupa warstw - Założenie grupy warstw z WMS - Mapa Hydrologiczna 1:50000. WODGiK
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ