styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Uzbrojenie podziemne(wszystkie) ? ?-6 49
       GESUT ? ?-18 165
       ZUD ? ?-2 7652
       Sieci światłowodowe ? ?-2 166
       Stacje bazowe telefonii komórkowej ? ?-1 167
       AQUANET sieci, przyłącza i punkty odbioru ? ?-1 4193
       VEOLIA ? ?-1 7892
       Rastry mapa zasadnicza ? ?-0 4158


grupa warstw: Uzbrojenie podziemne (49)

bazy źródłowe:

"Punkty alarmowe, schrony, hydranty, światłowody, elementy monitoringu, ukrycia p.lot, schrony" - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, -->pokaż


"Elementy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -->pokaż


zmiany dotyczące grupy warstw Uzbrojenie podziemne:
zmiana SIP z 2003-09-09 00:00:00 nr 654 - grupa warstw - Powstały nowe warstwy
zmiana SIP z 2012-01-02 00:00:00 nr 979 - usprawnienie grupy warstw - Poszerzenie zakresu mapy numerycznej MODGiK
zmiana SIP z 2012-01-17 00:00:00 nr 987 - korekta warstwy - warstwa zasięg GESUT
zmiana SIP z 2015-03-11 00:00:00 nr 1458 - usprawnienie grupy warstw - Mapa Zasadnicza i GESUT 2015
zmiana SIP z 2015-06-29 00:00:00 nr 1483 - usprawnienie usługi - GESUT z WEGI
zmiana SIP z 2015-11-06 00:00:00 nr 1518 - grupa warstw - uzbrojenie podziemne AQUANET
pokaż szczegóły

opis grupy warstw Uzbrojenie podziemne:

zakres tematyczny:
warstwy uzbrojenia podziemnego
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ