styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Zarząd Transportu Miejskiego(wszystkie)(PUBL+RADNI) ? ?-12 52
       robocze - Zarząd Transportu Miejskiego ? ?-2 175
       archiwum sieci komunikacyjnej - Zarząd Transportu Miejskiego ? ?-1 4121
       WMS ? ?-0 173
        [] automaty biletowe ? ?-4 1998 GeoJson KML
        [] odcinki linii autobusowych ? ?-0 2009 GeoJson KML
        [] odcinki linii autobusowych podmiejskich ? ?-1 2010 GeoJson KML
        [] odcinki linii tramwajowych ? ?-0 2012 GeoJson KML
        [] odcinki linii autobusowych nocnych ? ?-0 2014 GeoJson KML
        [] odcinki linii tramwajowych nocnych ? ?-0 2016 GeoJson KML
        [] przystanki autobusowe ? ?-2 2011 GeoJson KML
        [] przystanki autobusowe podmiejskie ? ?-2 3885 GeoJson KML
        [] przystanki tramwajowe ? ?-2 2013 GeoJson KML
        [] przystanki autobusowe nocne ? ?-2 2015 GeoJson KML
        [] przystanki tramwajowe nocne ? ?-2 2017 GeoJson KML


grupa warstw: Zarząd Transportu Miejskiego (52)

zmiany dotyczące grupy warstw Zarząd Transportu Miejskiego:
zmiana SIP z 2009-07-31 00:00:00 nr 103 - grupa warstw - MPK/Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana SIP z 2010-10-28 00:00:00 nr 691 - usprawnienie warstwy - Utworzenie zestawienia biletomatów komunikacji miejskiej.
zmiana SIP z 2011-03-10 00:00:00 nr 773 - usługa - Mechanizm aktualizacji ciągłej automatów biletowych.
zmiana SIP z 2011-03-21 00:00:00 nr 778 - inne - Zmiana nazwy grupy i podgrupy MPK / Zarząd Transportu Miejskiego.
zmiana SIP z 2012-04-26 00:00:00 nr 1012 - korekta usługi - zmiana wyświetlania sieci komunikacyjnych ZTM
zmiana SIP z 2012-06-25 00:00:00 nr 1027 - grupa warstw - Grupa warstw WMS
zmiana SIP z 2013-12-30 00:00:00 nr 1578 - usprawnienie usługi - Nowe opracowanie sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej
zmiana SIP z 2014-12-30 00:00:00 nr 1579 - usprawnienie usługi - Nowe opracowanie sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej
zmiana SIP z 2015-12-30 00:00:00 nr 1580 - usprawnienie usługi - Modernizacja i dostosowanie sieci komunikacji ZTM
zmiana SIP z 2016-03-30 00:00:00 nr 1581 - usprawnienie usługi - Modernizacja i dostosowanie sieci komunikacji ZTM
zmiana SIP z 2016-04-15 00:00:00 nr 1605 - usprawnienie grupy warstw - Przebudowa warstw ZTM
zmiana SIP z 2016-11-07 00:00:00 nr 1687 - grupa warstw - warstwy i usługi ZTM
pokaż szczegóły

opis grupy warstw Zarząd Transportu Miejskiego:

 
źródło danych:
rozkłady jazdy MPK, ZTM
zakres tematyczny:
linie i przystanki komunikacji miejskiej
aktualizacja:
bieżąca na podstawie rozkładów jazdy
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ