pokaż opis zmiany
31.07.2009 - grupa warstw: MPK/Zarząd Transportu Miejskiego. 31.07.2009 - W związku z podpisaniem porozumienia z MPK oraz Zarządem Transportu Miejskiego, z dotychczasowej podgrupy "Inne/MPK" utworzono samodzieną grupę "MPK/Zarząd Transportu Miejskiego" z podgrupą "robocze - MPK/Zarząd Transportu Miejskiego" w której znalazły się nowe warstwy robocze " przystanki na podstawie pomiaru GPS na podstawie danych Zarządu Transportu Miejskiego oraz "przystanki z błędnym kodem" ułatwiajacą doprowadzenie do spójności identyfikatorów przystanków. Uruchomiono usługę administracyjną do aktualizacji linii i przystanków.

_

_


zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego