pokaż opis zmiany
21.03.2011 - inne: Zmiana nazwy grupy i podgrupy MPK / Zarząd Transportu Miejskiego. Nazwę grupy "MPK / Zarząd Transportu Miejskiego" zmieniono na "Zarząd Transportu Miejskiego".
Nazwę podgrupy "robocze - MPK / Zarząd Transportu Miejskiego" zmieniono na "robocze - Zarząd Transportu Miejskiego".
zmiana dotycząca grupy warstw: robocze - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego