{"type":"FeatureCollection","crs":{"type":"EPSG","properties":{"code":"2177"}},"features":[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431484.4,5813822.79]},"properties":{"ID":"2112","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSL02 Koziegłowy Os. Leśne, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2112&ID_PRZYST=KZOSL02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417138.39,5806844.54]},"properties":{"ID":"1882","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKOSM02 Skórzewo Os. Makowe, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1882&ID_PRZYST=SKOSM02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427195.17,5811920.82]},"properties":{"ID":"1883","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr POLA01 Połabska, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1883&ID_PRZYST=POLA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433420.26,5828366.93]},"properties":{"ID":"1885","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGOKR02 M. Goślina Okrężna, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1885&ID_PRZYST=MGOKR02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428178.42,5817588.73]},"properties":{"ID":"1946","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr LOPI01 Łopianowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr LOPI01 Łopianowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1946&ID_PRZYST=LOPI01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432213.24,5812702.98]},"properties":{"ID":"1949","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZTDW01 Koziegłowy Taczaka II, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1949&ID_PRZYST=KZTDW01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429923.93,5810234]},"properties":{"ID":"2027","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RWSC02 Rynek Wschodni, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr RWSC02 Rynek Wschodni, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2027&ID_PRZYST=RWSC02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428123.07,5817866.29]},"properties":{"ID":"2037","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr LUGO02 Os. Lubczykowa Góra, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr LUGO02 Os. Lubczykowa Góra, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2037&ID_PRZYST=LUGO02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423326.43,5810078.71]},"properties":{"ID":"2056","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PONZ01 Polska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2056&ID_PRZYST=PONZ01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432346.86,5813472.85]},"properties":{"ID":"2058","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZDZI02 Koziegłowy Działki, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2058&ID_PRZYST=KZDZI02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428503.8,5814999.13]},"properties":{"ID":"2074","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MAPO01 Maków Polnych, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2074&ID_PRZYST=MAPO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427322.38,5811864]},"properties":{"ID":"1960","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr POLA02 Połabska, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1960&ID_PRZYST=POLA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419247.57,5806808.01]},"properties":{"ID":"1964","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr NAWA01 Nagietkowa, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1964&ID_PRZYST=NAWA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432336.19,5813485.24]},"properties":{"ID":"1969","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZDZI01 Koziegłowy Działki, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1969&ID_PRZYST=KZDZI01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414424.4,5805671.32]},"properties":{"ID":"1985","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DKKAS02 Dąbrówka Kasztanowa, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1985&ID_PRZYST=DKKAS02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427794.66,5809382.99]},"properties":{"ID":"2011","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GRLA02 Grochowe Łąki, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2011&ID_PRZYST=GRLA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419009.85,5812124.92]},"properties":{"ID":"2260","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MIED01 Międzyzdrojska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2260&ID_PRZYST=MIED01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433178.74,5828577.56]},"properties":{"ID":"2262","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PDPAR02 Przebędowo Park, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2262&ID_PRZYST=PDPAR02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428426.06,5809039.91]},"properties":{"ID":"2267","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KATE01 Katedra, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2267&ID_PRZYST=KATE01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421689.64,5811258.38]},"properties":{"ID":"2272","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr TATR02 Tatrzańska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2272&ID_PRZYST=TATR02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431893.21,5826504.97]},"properties":{"ID":"2273","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGNRY01 M. Goślina Nowy Rynek, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2273&ID_PRZYST=MGNRY01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415332.39,5807845.76]},"properties":{"ID":"2275","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DBWIL01 Dąbrowa Leśna, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2275&ID_PRZYST=DBWIL01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429143.69,5809568.15]},"properties":{"ID":"2081","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ZAWA01 Zawady, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr ZAWA01 Zawady, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2081&ID_PRZYST=ZAWA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430907.48,5813058.29]},"properties":{"ID":"2085","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZCOS01 Koziegłowy Piaskowa COŚ, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZCOS01 Koziegłowy Piaskowa COŚ, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZCOS01 Koziegłowy Piaskowa COŚ, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2085&ID_PRZYST=KZCOS01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428455.08,5813367.4]},"properties":{"ID":"1840","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RUBI02 Rubież, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1840&ID_PRZYST=RUBI02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428000.22,5812570.26]},"properties":{"ID":"1841","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OWW01 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1841&ID_PRZYST=OWW01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426818.53,5814629.85]},"properties":{"ID":"1605","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OPIE01 Opieńskiego, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1605&ID_PRZYST=OPIE01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428007.87,5820738.81]},"properties":{"ID":"1606","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BIMLY02 Biedrusko Młyn, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIMLY02 Biedrusko Młyn, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1606&ID_PRZYST=BIMLY02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427731.37,5811863.28]},"properties":{"ID":"1607","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSO03 Rondo Solidarności, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1607&ID_PRZYST=ROSO03","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431787.22,5813135.25]},"properties":{"ID":"1618","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZKRO02 Koziegłowy Krótka, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZKRO02 Koziegłowy Krótka, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1618&ID_PRZYST=KZKRO02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428180.17,5818188.81]},"properties":{"ID":"1642","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ARNI02 Arnikowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr ARNI02 Arnikowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1642&ID_PRZYST=ARNI02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427847.69,5809796.24]},"properties":{"ID":"1644","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GABA02 Garbary, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1644&ID_PRZYST=GABA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431376.17,5812779.37]},"properties":{"ID":"1700","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK02 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK02 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK02 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1700&ID_PRZYST=KZOSK02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416037.51,5807473.03]},"properties":{"ID":"1705","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKGRA01 Skórzewo Os. Grafitowe, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1705&ID_PRZYST=SKGRA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420586.86,5811492.62]},"properties":{"ID":"1785","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SMOC02 Smochowice, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1785&ID_PRZYST=SMOC02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427317.96,5815039.11]},"properties":{"ID":"1790","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr UAMK02 UAM Kampus, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr UAMK02 UAM Kampus, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1790&ID_PRZYST=UAMK02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428446.19,5810924.96]},"properties":{"ID":"1793","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr WILC01 Wilczak, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1793&ID_PRZYST=WILC01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430694.08,5812057.83]},"properties":{"ID":"1812","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA02 Gdyńska Karolin, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA02 Gdyńska Karolin, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA02 Gdyńska Karolin, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1812&ID_PRZYST=GDKA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420073.7,5806420.42]},"properties":{"ID":"1814","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GERB01 Gerberowa, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1814&ID_PRZYST=GERB01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431433.54,5813709.56]},"properties":{"ID":"1826","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSL01 Koziegłowy Os. Leśne, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1826&ID_PRZYST=KZOSL01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432150.35,5826425.28]},"properties":{"ID":"1722","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGKRT02 M. Goślina Kręta, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1722&ID_PRZYST=MGKRT02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427185.38,5814677.89]},"properties":{"ID":"1745","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OSBA02 Os. Batorego II, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1745&ID_PRZYST=OSBA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428479.28,5813576.8]},"properties":{"ID":"1746","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RUBI01 Rubież, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1746&ID_PRZYST=RUBI01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428861.04,5811359.22]},"properties":{"ID":"1753","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr WIII02 Wilczak II, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1753&ID_PRZYST=WIII02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428073.25,5815209.8]},"properties":{"ID":"1760","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr UAMG02 UAM Wydział Geografii, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1760&ID_PRZYST=UAMG02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428708.64,5811423.48]},"properties":{"ID":"1776","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr WIII01 Wilczak II, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1776&ID_PRZYST=WIII01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420459.03,5806155.68]},"properties":{"ID":"1777","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KWIA02 Os. Kwiatowe, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1777&ID_PRZYST=KWIA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416816.51,5807061.68]},"properties":{"ID":"1892","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKGIM01 Skórzewo Kozierowskiego Szkoła, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1892&ID_PRZYST=SKGIM01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418924.22,5812724.72]},"properties":{"ID":"1915","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KRZY01 Krzyżowniki, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1915&ID_PRZYST=KRZY01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428027.36,5819055.83]},"properties":{"ID":"311","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RAII01 Radojewo II, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr RAII01 Radojewo II, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=311&ID_PRZYST=RAII01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431484.59,5826209.34]},"properties":{"ID":"312","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGLES01 M. Goślina Leśna, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=312&ID_PRZYST=MGLES01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432370.37,5826393.59]},"properties":{"ID":"318","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGMOD01 M. Goślina Modrzewiowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=318&ID_PRZYST=MGMOD01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428121.53,5817937.79]},"properties":{"ID":"321","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr LUGO01 Os. Lubczykowa Góra, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr LUGO01 Os. Lubczykowa Góra, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=321&ID_PRZYST=LUGO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431576.59,5814288.68]},"properties":{"ID":"30","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr CESWW01 Czerwonak Św. Wojciecha, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=30&ID_PRZYST=CESWW01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430376.13,5810433.12]},"properties":{"ID":"37","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GLOW01 Główna, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr GLOW01 Główna, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=37&ID_PRZYST=GLOW01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419338.18,5811966.04]},"properties":{"ID":"39","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr CZKA02 Człopska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=39&ID_PRZYST=CZKA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430853.7,5825688.53]},"properties":{"ID":"42","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SHCIN02 Szlachęcin , na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=42&ID_PRZYST=SHCIN02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428340.27,5812874.61]},"properties":{"ID":"45","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr NARA02 Naramowice, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=45&ID_PRZYST=NARA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428333.93,5823104.91]},"properties":{"ID":"57","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJES02 Biedrusko Jesionowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJES02 Biedrusko Jesionowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=57&ID_PRZYST=BIJES02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427948.52,5812202.83]},"properties":{"ID":"58","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OKOS02 Os. Kosmonautów, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=58&ID_PRZYST=OKOS02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421632.49,5811315.9]},"properties":{"ID":"81","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr TATR01 Tatrzańska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=81&ID_PRZYST=TATR01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417681.84,5807161.84]},"properties":{"ID":"83","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKKOS01 Skórzewo Kościół, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=83&ID_PRZYST=SKKOS01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429839.24,5823637.72]},"properties":{"ID":"94","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PRPLN02 Promnice Północna, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=94&ID_PRZYST=PRPLN02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426559.08,5811981.93]},"properties":{"ID":"104","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ALSO01 Aleje Solidarności, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=104&ID_PRZYST=ALSO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418999.28,5811991.32]},"properties":{"ID":"198","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MIED02 Międzyzdrojska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=198&ID_PRZYST=MIED02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428519.42,5810605.12]},"properties":{"ID":"203","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr WIGR01 Winogrady, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=203&ID_PRZYST=WIGR01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414396.23,5805638.54]},"properties":{"ID":"204","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DKKAS01 Dąbrówka Kasztanowa, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=204&ID_PRZYST=DKKAS01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431488.88,5813242.61]},"properties":{"ID":"205","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZPLY01 Koziegłowy Pływalnia, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=205&ID_PRZYST=KZPLY01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428413.85,5810960.72]},"properties":{"ID":"115","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr WILC02 Wilczak, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=115&ID_PRZYST=WILC02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430690.03,5811923.38]},"properties":{"ID":"116","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII01 Gdyńska II, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII01 Gdyńska II, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII01 Gdyńska II, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=116&ID_PRZYST=GDII01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430611.02,5811533.34]},"properties":{"ID":"120","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI02 Gdyńska I, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI02 Gdyńska I, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI02 Gdyńska I, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=120&ID_PRZYST=GDI02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428927.91,5809078.2]},"properties":{"ID":"148","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR02 Rondo Śródka, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=148&ID_PRZYST=ROSR02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430472.69,5810728.79]},"properties":{"ID":"149","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BALA02 Bałtycka, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr BALA02 Bałtycka, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=149&ID_PRZYST=BALA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431725.66,5814351.4]},"properties":{"ID":"151","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr CECME01 Czerwonak Cmentarz, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
przystanek autobusowy podmiejski nr CECME01 Czerwonak Cmentarz, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=151&ID_PRZYST=CECME01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427103.57,5814606.68]},"properties":{"ID":"160","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OSBA03 Os. Batorego II, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=160&ID_PRZYST=OSBA03","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433288.55,5814841.36]},"properties":{"ID":"443","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KCSZK01 Kicin Szkoła, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=443&ID_PRZYST=KCSZK01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433206.62,5814314.19]},"properties":{"ID":"567","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KCJON01 Kicin Jonschera, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=567&ID_PRZYST=KCJON01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428405.63,5816363.99]},"properties":{"ID":"573","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RUMA02 Rumiankowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr RUMA02 Rumiankowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=573&ID_PRZYST=RUMA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414480.29,5806405.1]},"properties":{"ID":"576","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DKPAR01 Dąbrówka Parkowa, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=576&ID_PRZYST=DKPAR01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427733.38,5811308.5]},"properties":{"ID":"580","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OPL02 Os. Pod Lipami, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=580&ID_PRZYST=OPL02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431873.31,5812465.81]},"properties":{"ID":"582","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZZDR01 Koziegłowy Zakłady Drobiarskie, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=582&ID_PRZYST=KZZDR01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428401.77,5823589.32]},"properties":{"ID":"325","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJDW01 Biedrusko Jednostka Wojskowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJDW01 Biedrusko Jednostka Wojskowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=325&ID_PRZYST=BIJDW01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428470.2,5813879.96]},"properties":{"ID":"326","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BRON02 Bronisza, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=326&ID_PRZYST=BRON02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430331.1,5824156.54]},"properties":{"ID":"335","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BOFAU02 Bolechowo-Os. Fabryka Autobusów, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=335&ID_PRZYST=BOFAU02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428408.28,5814421.88]},"properties":{"ID":"345","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BURY02 Burysława, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=345&ID_PRZYST=BURY02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429936.84,5810220.36]},"properties":{"ID":"239","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RWSC01 Rynek Wschodni, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr RWSC01 Rynek Wschodni, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=239&ID_PRZYST=RWSC01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431317.16,5813068.13]},"properties":{"ID":"252","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZSZK01 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZSZK01 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZSZK01 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=252&ID_PRZYST=KZSZK01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430366.62,5824634.28]},"properties":{"ID":"258","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BOKAS01 Bolechowo-Os. Kasztanowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=258&ID_PRZYST=BOKAS01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426981.72,5811893.91]},"properties":{"ID":"280","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OSZW02 Os. Zwycięstwa, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=280&ID_PRZYST=OSZW02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433346.16,5828255.77]},"properties":{"ID":"267","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGOKR01 M. Goślina Okrężna, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=267&ID_PRZYST=MGOKR01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426395,5814649.41]},"properties":{"ID":"356","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SZYM02 Szymanowskiego, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=356&ID_PRZYST=SZYM02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428556.6,5824067.34]},"properties":{"ID":"366","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BIPRK02 Biedrusko Park, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIPRK02 Biedrusko Park, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr BIPRK02 Biedrusko Park, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIPRK02 Biedrusko Park, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=366&ID_PRZYST=BIPRK02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428168.46,5817585.54]},"properties":{"ID":"358","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr LOPI02 Łopianowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr LOPI02 Łopianowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=358&ID_PRZYST=LOPI02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433314.21,5814882.52]},"properties":{"ID":"374","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KCSZK02 Kicin Szkoła, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=374&ID_PRZYST=KCSZK02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422198.99,5811028.89]},"properties":{"ID":"446","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PILO02 Pilotów, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=446&ID_PRZYST=PILO02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414497.95,5805307.22]},"properties":{"ID":"452","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PADWR01 Palędzie Dworzec Kolejowy, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
przystanek autobusowy podmiejski nr PADWR01 Palędzie Dworzec Kolejowy, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=452&ID_PRZYST=PADWR01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428238.13,5817050.06]},"properties":{"ID":"465","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr UMTA01 Umultowo, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr UMTA01 Umultowo, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=465&ID_PRZYST=UMTA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433236.84,5828555.84]},"properties":{"ID":"471","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PDPAR01 Przebędowo Park, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=471&ID_PRZYST=PDPAR01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428418.18,5816278.64]},"properties":{"ID":"473","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RUMA01 Rumiankowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr RUMA01 Rumiankowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=473&ID_PRZYST=RUMA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422087.37,5811106.28]},"properties":{"ID":"477","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PILO01 Pilotów, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=477&ID_PRZYST=PILO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428417.48,5814466.79]},"properties":{"ID":"378","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BURY01 Burysława, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=378&ID_PRZYST=BURY01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414618.63,5806683.47]},"properties":{"ID":"384","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DKLAS02 Dąbrówka Las, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=384&ID_PRZYST=DKLAS02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430292.02,5823668.8]},"properties":{"ID":"392","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BOWOJ01 Bolechowo-Os. Wojska Polskiego, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=392&ID_PRZYST=BOWOJ01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430526.19,5810875.91]},"properties":{"ID":"399","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BALA01 Bałtycka, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr BALA01 Bałtycka, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr BALA01 Bałtycka, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=399&ID_PRZYST=BALA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433439.42,5815149.97]},"properties":{"ID":"424","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KCPET01 Kicin Pętla, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr KCPET01 Kicin Pętla, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=424&ID_PRZYST=KCPET01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417983.84,5807353.65]},"properties":{"ID":"428","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKSZA01 Skórzewo Szarotkowa, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=428&ID_PRZYST=SKSZA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429094.07,5809131.57]},"properties":{"ID":"2139","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR03 Rondo Śródka, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR03 Rondo Śródka, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2139&ID_PRZYST=ROSR03","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421000.7,5811546.83]},"properties":{"ID":"2150","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KOLO01 Kołobrzeska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2150&ID_PRZYST=KOLO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426374.38,5815069.21]},"properties":{"ID":"2188","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SOB01 Os. Sobieskiego, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2188&ID_PRZYST=SOB01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414938.77,5807309.43]},"properties":{"ID":"2199","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DBLES01 Dąbrowa Poprzeczna, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2199&ID_PRZYST=DBLES01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420449.52,5811974.31]},"properties":{"ID":"2202","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr LUPO02 Łupowska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2202&ID_PRZYST=LUPO02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426560.78,5811931.51]},"properties":{"ID":"2205","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ALSO02 Aleje Solidarności, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2205&ID_PRZYST=ALSO02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426934.39,5811946.98]},"properties":{"ID":"2223","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OSZW01 Os. Zwycięstwa, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2223&ID_PRZYST=OSZW01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430297.16,5823639.63]},"properties":{"ID":"2224","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BOWOJ02 Bolechowo-Os. Wojska Polskiego, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2224&ID_PRZYST=BOWOJ02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428338.36,5816738.31]},"properties":{"ID":"2247","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DUNZ02 Dziurawcowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr DUNZ02 Dziurawcowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2247&ID_PRZYST=DUNZ02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419193.46,5806872.4]},"properties":{"ID":"2248","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr NAWA02 Nagietkowa, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=2248&ID_PRZYST=NAWA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431873.31,5812465.81]},"properties":{"ID":"1680","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZZDR02 Koziegłowy Zakłady Drobiarskie, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1680&ID_PRZYST=KZZDR02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429202.28,5809701.1]},"properties":{"ID":"1691","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KORO02 Koronkarska, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KORO02 Koronkarska, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1691&ID_PRZYST=KORO02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430220.22,5810356.92]},"properties":{"ID":"1692","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GLOW02 Główna, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GLOW02 Główna, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1692&ID_PRZYST=GLOW02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432826.82,5827121.81]},"properties":{"ID":"1570","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGPOZ02 M. Goślina Poznańska, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1570&ID_PRZYST=MGPOZ02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428422.28,5818697.51]},"properties":{"ID":"869","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RA I02 Radojewo I, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr RA I02 Radojewo I, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=869&ID_PRZYST=RA I02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428006.06,5820709.72]},"properties":{"ID":"872","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BIMLY01 Biedrusko Młyn, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr BIMLY01 Biedrusko Młyn, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=872&ID_PRZYST=BIMLY01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429821.96,5823630.53]},"properties":{"ID":"1155","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PRPLN01 Promnice Północna, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1155&ID_PRZYST=PRPLN01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430375.82,5824645.43]},"properties":{"ID":"1156","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BOKAS02 Bolechowo-Os. Kasztanowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1156&ID_PRZYST=BOKAS02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428409.59,5809068.85]},"properties":{"ID":"1163","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KATE02 Katedra, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1163&ID_PRZYST=KATE02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6421006.92,5811496.86]},"properties":{"ID":"1584","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KOLO02 Kołobrzeska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1584&ID_PRZYST=KOLO02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433222.77,5814310.34]},"properties":{"ID":"605","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KCJON02 Kicin Jonschera, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=605&ID_PRZYST=KCJON02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432917.87,5827184.13]},"properties":{"ID":"882","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGPOZ01 M. Goślina Poznańska, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=882&ID_PRZYST=MGPOZ01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427735.04,5811704.79]},"properties":{"ID":"885","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSO02 Rondo Solidarności, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=885&ID_PRZYST=ROSO02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428375.19,5812919.59]},"properties":{"ID":"892","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr NARA01 Naramowice, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=892&ID_PRZYST=NARA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422886.52,5810620.83]},"properties":{"ID":"772","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BUZA02 Bużańska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=772&ID_PRZYST=BUZA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417023.98,5806936.19]},"properties":{"ID":"773","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKOSM01 Skórzewo Os. Makowe, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=773&ID_PRZYST=SKOSM01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423880.46,5809983.83]},"properties":{"ID":"1047","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OGDY04 Ogrody, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
przystanek autobusowy podmiejski nr OGDY04 Ogrody, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1047&ID_PRZYST=OGDY04","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418839.25,5807358]},"properties":{"ID":"1051","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MANZ02 Malwowa I, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1051&ID_PRZYST=MANZ02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426714.93,5814616.97]},"properties":{"ID":"1056","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OPIE02 Opieńskiego, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1056&ID_PRZYST=OPIE02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428088.79,5815347.74]},"properties":{"ID":"1057","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ORP02 UAM Os. Różany Potok, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1057&ID_PRZYST=ORP02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428482.48,5815962.04]},"properties":{"ID":"609","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr WDNZ01 Widłakowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr WDNZ01 Widłakowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=609&ID_PRZYST=WDNZ01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432743.45,5826904.15]},"properties":{"ID":"607","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGCME01 M. Goślina Cmentarz, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=607&ID_PRZYST=MGCME01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428253.06,5816980.99]},"properties":{"ID":"1070","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr UMTA02 Umultowo, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr UMTA02 Umultowo, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1070&ID_PRZYST=UMTA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433261.92,5827362.6]},"properties":{"ID":"1071","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGSTA01 M. Goślina Dworzec, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1071&ID_PRZYST=MGSTA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428291.35,5811542.51]},"properties":{"ID":"1073","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr NASE03 Naramowicka/Serbska, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1073&ID_PRZYST=NASE03","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428860.1,5808969.39]},"properties":{"ID":"1077","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR30 Rondo Śródka, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1077&ID_PRZYST=ROSR30","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419971.99,5811971.48]},"properties":{"ID":"1312","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BRAN02 Braniewska, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1312&ID_PRZYST=BRAN02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427800.28,5809240.36]},"properties":{"ID":"1314","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MAGA01 Małe Garbary, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1314&ID_PRZYST=MAGA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427682.03,5811415.42]},"properties":{"ID":"494","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OPL01 Os. Pod Lipami, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=494&ID_PRZYST=OPL01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428367.07,5810377.5]},"properties":{"ID":"496","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr WIGR02 Winogrady, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=496&ID_PRZYST=WIGR02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419609.56,5806540.86]},"properties":{"ID":"497","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ZONK01 Żonkilowa, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=497&ID_PRZYST=ZONK01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430635.31,5811592.69]},"properties":{"ID":"790","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI01 Gdyńska I, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI01 Gdyńska I, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDI01 Gdyńska I, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=790&ID_PRZYST=GDI01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427937.62,5811732.93]},"properties":{"ID":"801","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSO04 Rondo Solidarności, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=801&ID_PRZYST=ROSO04","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420592.74,5811620]},"properties":{"ID":"1080","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SMOC01 Smochowice, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1080&ID_PRZYST=SMOC01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427976.46,5812209.65]},"properties":{"ID":"1088","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OKOS01 Os. Kosmonautów, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1088&ID_PRZYST=OKOS01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431711.04,5813120.55]},"properties":{"ID":"1326","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZKRO01 Koziegłowy Krótka, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZKRO01 Koziegłowy Krótka, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1326&ID_PRZYST=KZKRO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422454.1,5810938.4]},"properties":{"ID":"1330","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PLOT01 Przelot, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1330&ID_PRZYST=PLOT01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6416763.91,5807075.75]},"properties":{"ID":"1334","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKGIM02 Skórzewo Kozierowskiego Szkoła, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1334&ID_PRZYST=SKGIM02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414496.27,5806421.3]},"properties":{"ID":"1335","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DKPAR02 Dąbrówka Parkowa, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1335&ID_PRZYST=DKPAR02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419546.83,5806603]},"properties":{"ID":"1338","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ZONK02 Żonkilowa, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1338&ID_PRZYST=ZONK02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428475.07,5815563.17]},"properties":{"ID":"1340","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KRES02 Kresowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr KRES02 Kresowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1340&ID_PRZYST=KRES02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432082.72,5813218.31]},"properties":{"ID":"526","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZTJE01 Koziegłowy Taczaka I, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=526&ID_PRZYST=KZTJE01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428473.49,5814095.7]},"properties":{"ID":"529","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BRON01 Bronisza, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=529&ID_PRZYST=BRON01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429043.02,5809369.95]},"properties":{"ID":"1095","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ZAWA02 Zawady, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr ZAWA02 Zawady, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1095&ID_PRZYST=ZAWA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414616.65,5806653.27]},"properties":{"ID":"1109","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DKLAS01 Dąbrówka Las, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1109&ID_PRZYST=DKLAS01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428361.14,5816708.89]},"properties":{"ID":"1359","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DUNZ01 Dziurawcowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr DUNZ01 Dziurawcowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1359&ID_PRZYST=DUNZ01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419982.11,5806429.96]},"properties":{"ID":"540","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GERB02 Gerberowa, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=540&ID_PRZYST=GERB02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433428.35,5827746]},"properties":{"ID":"542","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGPOL02 M. Goślina Polna, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=542&ID_PRZYST=MGPOL02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427978.83,5812520.73]},"properties":{"ID":"544","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OWW02 Os. Wichrowe Wzgórze, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=544&ID_PRZYST=OWW02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414950.34,5807318.23]},"properties":{"ID":"552","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DBLES02 Dąbrowa Poprzeczna, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=552&ID_PRZYST=DBLES02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419868.05,5811981.14]},"properties":{"ID":"831","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BRAN01 Braniewska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=831&ID_PRZYST=BRAN01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418379.1,5811310.05]},"properties":{"ID":"1183","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BNRUB01 Baranowo Os. Rubinowe, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
przystanek autobusowy podmiejski nr BNRUB01 Baranowo Os. Rubinowe, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1183&ID_PRZYST=BNRUB01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428315.81,5823053.07]},"properties":{"ID":"1436","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJES01 Biedrusko Jesionowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJES01 Biedrusko Jesionowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1436&ID_PRZYST=BIJES01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420436.21,5811985.99]},"properties":{"ID":"563","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr LUPO01 Łupowska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=563&ID_PRZYST=LUPO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426396.57,5814694.57]},"properties":{"ID":"620","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SZYM01 Szymanowskiego, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=620&ID_PRZYST=SZYM01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428407.8,5823549.19]},"properties":{"ID":"623","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJDW02 Biedrusko Jednostka Wojskowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr BIJDW02 Biedrusko Jednostka Wojskowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=623&ID_PRZYST=BIJDW02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427937.07,5819103.52]},"properties":{"ID":"994","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RAII02 Radojewo II, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr RAII02 Radojewo II, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=994&ID_PRZYST=RAII02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428156.99,5818134.88]},"properties":{"ID":"1267","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ARNI01 Arnikowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr ARNI01 Arnikowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1267&ID_PRZYST=ARNI01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426368.15,5815195.34]},"properties":{"ID":"1273","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SOB30 Os. Sobieskiego, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1273&ID_PRZYST=SOB30","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422447.19,5810910.82]},"properties":{"ID":"634","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PLOT02 Przelot, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=634&ID_PRZYST=PLOT02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6423927.43,5809874.26]},"properties":{"ID":"635","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OGDY01 Ogrody, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=635&ID_PRZYST=OGDY01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6422918.32,5810638.37]},"properties":{"ID":"1012","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BUZA01 Bużańska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1012&ID_PRZYST=BUZA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428944.27,5808963.45]},"properties":{"ID":"725","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSR04 Rondo Śródka, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=725&ID_PRZYST=ROSR04","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6420581.74,5806214.56]},"properties":{"ID":"729","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr JUNI30 Junikowo, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
przystanek autobusowy podmiejski nr JUNI30 Junikowo, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=729&ID_PRZYST=JUNI30","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6417704.9,5807123.74]},"properties":{"ID":"738","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKKOS02 Skórzewo Kościół, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=738&ID_PRZYST=SKKOS02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430888.44,5825712.88]},"properties":{"ID":"1020","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SHCIN01 Szlachęcin , na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1020&ID_PRZYST=SHCIN01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430451.27,5810856.94]},"properties":{"ID":"1024","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BALA03 Bałtycka, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1024&ID_PRZYST=BALA03","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418862.8,5807309.94]},"properties":{"ID":"749","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MANZ01 Malwowa I, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=749&ID_PRZYST=MANZ01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428491.05,5815002.15]},"properties":{"ID":"754","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MAPO02 Maków Polnych, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=754&ID_PRZYST=MAPO02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427901.17,5811272.43]},"properties":{"ID":"918","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr WOJT01 Wójtowska, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=918&ID_PRZYST=WOJT01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6414145.41,5805486.26]},"properties":{"ID":"1189","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DKSZK01 Dąbrówka Szkoła, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1189&ID_PRZYST=DKSZK01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433288.66,5827403.13]},"properties":{"ID":"1193","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGSTA02 M. Goślina Dworzec, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1193&ID_PRZYST=MGSTA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427047.71,5814571.96]},"properties":{"ID":"1198","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OSBA04 Os. Batorego II, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1198&ID_PRZYST=OSBA04","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428471.77,5815997.1]},"properties":{"ID":"1443","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr WDNZ02 Widłakowa, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr WDNZ02 Widłakowa, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1443&ID_PRZYST=WDNZ02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430756.39,5812156.26]},"properties":{"ID":"1447","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA01 Gdyńska Karolin, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA01 Gdyńska Karolin, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDKA01 Gdyńska Karolin, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1447&ID_PRZYST=GDKA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431580.42,5826294.53]},"properties":{"ID":"760","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGLES02 M. Goślina Leśna, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=760&ID_PRZYST=MGLES02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427209.27,5814698.51]},"properties":{"ID":"643","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OSBA01 Os. Batorego II, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=643&ID_PRZYST=OSBA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426000.82,5812034.64]},"properties":{"ID":"647","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr TROJ02 Trójpole, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=647&ID_PRZYST=TROJ02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430325.18,5824176.1]},"properties":{"ID":"925","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr BOFAU01 Bolechowo-Os. Fabryka Autobusów, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=925&ID_PRZYST=BOFAU01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6433444.84,5827780.9]},"properties":{"ID":"927","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGPOL01 M. Goślina Polna, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=927&ID_PRZYST=MGPOL01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415981.04,5807494.91]},"properties":{"ID":"928","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKGRA02 Skórzewo Os. Grafitowe, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=928&ID_PRZYST=SKGRA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6415169.22,5807923.96]},"properties":{"ID":"934","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr DBWIL02 Dąbrowa Leśna, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=934&ID_PRZYST=DBWIL02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432740.4,5826917.93]},"properties":{"ID":"1457","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MGCME02 M. Goślina Cmentarz, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1457&ID_PRZYST=MGCME02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432891.54,5828697.71]},"properties":{"ID":"1461","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PDPET01 Przebędowo Pętla, na linii 348, kurs Przebędowo Pętla - Os. Sobieskiego,
przystanek autobusowy podmiejski nr PDPET01 Przebędowo Pętla, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1461&ID_PRZYST=PDPET01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428438.47,5818787.27]},"properties":{"ID":"1464","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr RADO01 Radojewo, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
przystanek autobusowy podmiejski nr RADO01 Radojewo, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1464&ID_PRZYST=RADO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418562.58,5807727.21]},"properties":{"ID":"1479","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MALW01 Malwowa, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1479&ID_PRZYST=MALW01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419051.36,5811974.28]},"properties":{"ID":"654","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MIED03 Międzyzdrojska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=654&ID_PRZYST=MIED03","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427833.47,5809117.23]},"properties":{"ID":"659","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MAGA03 Małe Garbary, na linii 911, kurs Biedrusko Park - Rondo Śródka (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=659&ID_PRZYST=MAGA03","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418906.51,5812710.37]},"properties":{"ID":"669","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KRZY04 Krzyżowniki, na linii 801, kurs Baranowo Os. Rubinowe - Ogrody,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=669&ID_PRZYST=KRZY04","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429643.77,5810072.55]},"properties":{"ID":"940","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr STUD01 Studzienna, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr STUD01 Studzienna, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=940&ID_PRZYST=STUD01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431444.41,5812923.51]},"properties":{"ID":"944","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK03 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK03 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr KZOSK03 Koziegłowy Os. Karolin, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=944&ID_PRZYST=KZOSK03","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428045.14,5815066.11]},"properties":{"ID":"1480","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr UAMG01 UAM Wydział Geografii, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1480&ID_PRZYST=UAMG01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427865.86,5811897.46]},"properties":{"ID":"1489","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr ROSO01 Rondo Solidarności, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1489&ID_PRZYST=ROSO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418483.17,5807767.58]},"properties":{"ID":"671","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr MALW04 Malwowa, na linii 727, kurs Junikowo - Palędzie Dworzec Kolejowy,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=671&ID_PRZYST=MALW04","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428488.13,5815486.51]},"properties":{"ID":"962","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KRES01 Kresowa, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=962&ID_PRZYST=KRES01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429720.99,5810937.05]},"properties":{"ID":"971","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr CHEM02 Chemiczna, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=971&ID_PRZYST=CHEM02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426001.26,5812217.3]},"properties":{"ID":"1245","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr TROJ01 Trójpole, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1245&ID_PRZYST=TROJ01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6430660.61,5811834.79]},"properties":{"ID":"1248","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII02 Gdyńska II, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII02 Gdyńska II, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr GDII02 Gdyńska II, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1248&ID_PRZYST=GDII02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6418065.84,5807403.47]},"properties":{"ID":"1503","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr SKSZA02 Skórzewo Szarotkowa, na linii 727, kurs Palędzie Dworzec Kolejowy - Junikowo,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1503&ID_PRZYST=SKSZA02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431387.33,5813072.83]},"properties":{"ID":"1505","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZSZK04 Koziegłowy Piaskowa Szkoła, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1505&ID_PRZYST=KZSZK04","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6427909.31,5809879.17]},"properties":{"ID":"1518","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr GABA01 Garbary, na linii 911, kurs Rondo Śródka - Biedrusko Park (obj),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1518&ID_PRZYST=GABA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428374.58,5815511.99]},"properties":{"ID":"685","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KRES03 Kresowa, na linii 348, kurs Os. Sobieskiego - Przebędowo Pętla (bez UAM),
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=685&ID_PRZYST=KRES03","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429568.61,5810083.5]},"properties":{"ID":"690","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr STUD02 Studzienna, na linii 320, kurs Koziegłowy Zakłady Drobiarskie - Rondo Śródka,
przystanek autobusowy podmiejski nr STUD02 Studzienna, na linii 321, kurs Kicin Pętla - Rondo Śródka,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=690&ID_PRZYST=STUD02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6426139.9,5811898.96]},"properties":{"ID":"982","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr OPW02 Os. Powstańców W-wy, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=982&ID_PRZYST=OPW02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6431490.84,5813381.72]},"properties":{"ID":"1376","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZPLY02 Koziegłowy Pływalnia, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1376&ID_PRZYST=KZPLY02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6428423.35,5811413.4]},"properties":{"ID":"1364","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr NASE04 Naramowicka/Serbska, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1364&ID_PRZYST=NASE04","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6419461.82,5811979.5]},"properties":{"ID":"1384","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr CZKA01 Człopska, na linii 801, kurs Ogrody - Baranowo Os. Rubinowe,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1384&ID_PRZYST=CZKA01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6425995.32,5812563.4]},"properties":{"ID":"1524","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr PIAT04 Piątkowska, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
przystanek autobusowy podmiejski nr PIAT04 Piątkowska, na linii 322, kurs Piątkowska - Czerwonak Cmentarz,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1524&ID_PRZYST=PIAT04","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429659.76,5810998.9]},"properties":{"ID":"1652","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr CHEM01 Chemiczna, na linii 322, kurs Czerwonak Cmentarz - Piątkowska,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1652&ID_PRZYST=CHEM01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432071.24,5813225.33]},"properties":{"ID":"1653","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZTJE02 Koziegłowy Taczaka I, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1653&ID_PRZYST=KZTJE02","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6429264.36,5809761.94]},"properties":{"ID":"1386","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KORO01 Koronkarska, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
przystanek autobusowy podmiejski nr KORO01 Koronkarska, na linii 321, kurs Rondo Śródka - Kicin Pętla,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1386&ID_PRZYST=KORO01","color":"#0"}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[6432203.91,5812696.89]},"properties":{"ID":"1397","DYMEK":"ZTM
przystanek autobusowy podmiejski nr KZTDW02 Koziegłowy Taczaka II, na linii 320, kurs Rondo Śródka - Koziegłowy Zakłady Drobiarskie,
(rozkład ver.570, ważny od 2020-06-22),","LINK":"@HTTP://sip.poznan.pl/geomap/data/ztm/v_przyst_obowiaz.php?id=1397&ID_PRZYST=KZTDW02","color":"#0"}}],"count":228,"succes":"true"}