pokaż opis zmiany
07.11.2016 - grupa warstw: warstwy i usługi ZTM. Przeniesiono warstwy i usługi dotyczące linii komunikacyjnych ZTM do nowej bazy danych.
zmiana dotycząca usługi: ZTM - odcinki linii komunikacyjnych
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
15.04.2016 - usprawnienie grupy warstw: Przebudowa warstw ZTM.
Rozpoczęto przenoszenie archiwalnych warstw i usług ZTM zawierających układ komunikacji zbiorowej sprzed czerwca 2014 roku
- połączono informacje sprzed czerwca 2014 z danymi z nowego systemu (GTFS)
- w związku z tym uproszczono drzewo warstw dotyczących tego tematu
- wersje rozkładu jazdy sprzed czerwca 2014 uzyskały ujemne numery
- opublikowano wiekszość z tych warstw w Internecie
- trwają prace nad przeniesieniem wszystkich usług związanych z ZTM.

_

_


zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
30.03.2016 - usprawnienie usługi: Modernizacja i dostosowanie sieci komunikacji ZTM. W ramach modernizacji i dostosowania do nowych rozkładów jazdy wprowadzono 109 nowych przystanków, 50 nowych odcinków, zweryfikowano i zmieniono 290 przystanków, zweryfikowano 655 odcinków.

Linia podmiejska w Owińskach

Linia podmiejska w Owińskach


zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
30.12.2015 - usprawnienie usługi: Modernizacja i dostosowanie sieci komunikacji ZTM. W związku z nadaniem nowych kodów przystankowych na terenie aglomeracji oraz wprowadzeniem systemu płatności PEKA dostosowano warstwę do nowych wymogów.
Zmieniono 740 przystanków i 5326 odcinków. We współpracy z ZTM wykonano pomiary GPS 92 przystanków podmiejskich. Wprowadzano na bieżąco zmiany wynikające ze zmian rozkładów jazdy.

Rozmieszczenie przystanków ZTM na terenie miasta (fragment)

Rozmieszczenie przystanków ZTM na terenie miasta (fragment)


zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
30.12.2014 - usprawnienie usługi: Nowe opracowanie sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej. W związku z uchwałą nr LXV/1036/VI/2014, która zdefiniowała nowe kody przystanków, oraz w związku z porozumieniami z kolejnymi powiatami i rozszerzeniem sieci komunikacji ZTM wykonano kolejną modernizację linii i przystanków. Wprowadzono 670 nowych przystanków, 450 odcinków, zmieniono 2135 przystanków i 140 odcinków. Zweryfikowano 272 zdublowane przystanki. We współpracy z ZTM wykonano pomiary GPS 508 przystanków podmiejskich. Kontynuowano aktualizację tras.
zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
30.12.2013 - usprawnienie usługi: Nowe opracowanie sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej. W związku ze zmianą oprogramowania do prezentacji sieci komunikacji publicznej (odcinki jako relacje pomiędzy poszczególnymi przystankami zamiast "od pętli do pętli"), wykonano nowe opracowanie. Zaktualizowano na bieżąco 153 nowe przystanki, narysowano 540 nowych odcinków, dokonano 324 korekt po zmianach rozkładu. Przebieg linii komunikacyjnych przystosowano do nowego, obowiązującego układu odniesień przestrzennych w Poznaniu - układ 2000 (EPSG 2177 - wg międzynarodowego standardu oznaczeń układów współrzędnych). W porozumieniu z ZTM rozpoczęto pomiary położenia przystanków podmiejskich metodą GPS.
zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
25.06.2012 - grupa warstw: Grupa warstw WMS.
W grupie warstw Zarząd Transportu Miejskiego utworzono podgrupę warstw: .

WMS - umiejscowienie grupy warstwy

WMS - umiejscowienie grupy warstwy


zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
26.04.2012 - korekta usługi: zmiana wyświetlania sieci komunikacyjnych ZTM. W związku z częstymi zmianami w przebiegu linii tramwajowych i autobusowych zmieniono sposób zapisu prezentacji ich przebiegu na mapie. W chwili obecnej sieć komunikacyjna jest generowana na podstawie danych przesyłanych automatycznie z MPK do SIP. Dane te są wiązane z liniami łamanymi łączącymi przystanki. W przypadku braku takiej linii w bazie danych generowany jest odcinek łączący odpowiednie odcinki. Dzięki temu możliwe jest obecnie także wyświetlenie archiwalnego przebiegu sieci oraz ostatnich zmian. Do przystanków podpięte są wykazy obsługujących je linii w formie tabelarycznej.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
21.03.2011 - inne: Zmiana nazwy grupy i podgrupy MPK / Zarząd Transportu Miejskiego. Nazwę grupy "MPK / Zarząd Transportu Miejskiego" zmieniono na "Zarząd Transportu Miejskiego".
Nazwę podgrupy "robocze - MPK / Zarząd Transportu Miejskiego" zmieniono na "robocze - Zarząd Transportu Miejskiego".
zmiana dotycząca grupy warstw: robocze - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
10.03.2011 - usługa: Mechanizm aktualizacji ciągłej automatów biletowych. Dla Zarządu Transportu Miejskiego przygotowano i przekazano usługę polegającą na możliwości aktualizacji bieżącej warstwy automatów biletowych, której jest właścicielem, poprzez panel edycyjny w internecie. Po wprowadzeniu przez ZTM nowego biletomatu, zmianie jego położenia lub danych opisowych informacja o zmianach jest przekazywana na koniec dnia automatycznie na serwer testowy w sieci miejskiej. Osoba opiekująca się warstwą w GEOPOZ-ie dokonuje weryfikacji położenia, może zaproponować korektę opisu, numeru i zgłasza do automatycznego kopiowania do internetu. Na drugi dzień propozycje zmian akceptuje lub odrzuca ZTM a automat kopiuje dane po raz kolejny do intranetu. Po ostatecznym uzgodnieniu osoba odpowiedzialna za dane biletomatów w GEOPOZ-e decyduje o publikacji na serwerze Systemu Informacji Przestrzennej.
Automaty biletowe 

Dane automatu biletowego

Dane automatu  biletowego


zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca warstwy: [] automaty biletowe
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
28.10.2010 - usprawnienie warstwy: Utworzenie zestawienia biletomatów komunikacji miejskiej. Zweryfikowano położenie i opis słowny położenia automatów i poprawiono ich współrzędne. Przy okazji wykonano zdjęcia, które dołączono do zestawienia i galerii.

Zestawienie biletomatów

Zestawienie biletomatów


zmiana dotycząca usługi: Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego

pokaż opis zmiany
31.07.2009 - grupa warstw: MPK/Zarząd Transportu Miejskiego. 31.07.2009 - W związku z podpisaniem porozumienia z MPK oraz Zarządem Transportu Miejskiego, z dotychczasowej podgrupy "Inne/MPK" utworzono samodzieną grupę "MPK/Zarząd Transportu Miejskiego" z podgrupą "robocze - MPK/Zarząd Transportu Miejskiego" w której znalazły się nowe warstwy robocze " przystanki na podstawie pomiaru GPS na podstawie danych Zarządu Transportu Miejskiego oraz "przystanki z błędnym kodem" ułatwiajacą doprowadzenie do spójności identyfikatorów przystanków. Uruchomiono usługę administracyjną do aktualizacji linii i przystanków.

_

_


zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Transportu Miejskiego