styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)



wyczyść formularz
SIP
   WUiA(wszystkie)(RADNI) ? ?-12 15
      Decyzje na działkach nieistniejących(wszystkie)(RADNI) ? ?-0 86
         * WUiA podania-warunki (historia)(wszystkie)(RADNI) ? ?-0 848


grupa warstw: WUiA (15)

bazy źródłowe:

"Decyzje administracyjne" - Wydział Urbanistyki i Architektury, -->pokaż
opis:
wykaz: podania pozwole, podania cel, podania warunki, decyzje lokaliz, decyzje warunki, decyzje pozwole, decyzje odmowne, podania zgloszenia, decyzje sprzeciwu
aktualizacja:
co tygodniowa


zmiany dotyczące grupy warstw WUiA:
zmiana SIP z 2004-03-15 00:00:00 nr 637 - warstwa - Powstała nowa warstwa
zmiana SIP z 2004-04-09 00:00:00 nr 571 - korekta warstwy - Rozbicie warstwy
zmiana SIP z 2004-04-28 00:00:00 nr 570 - warstwa - Powstała nowa warstwa
zmiana SIP z 2004-05-06 00:00:00 nr 569 - warstwa - Powstała nowa warstwa
zmiana SIP z 2004-05-12 00:00:00 nr 568 - warstwa - Powstała nowa warstwa
zmiana SIP z 2006-08-03 00:00:00 nr 389 - grupa warstw - Powstały nowe warstwy
zmiana SIP z 2006-08-04 00:00:00 nr 388 - korekta usługi - Dodano zestawienie decyzji
zmiana SIP z 2010-06-14 00:00:00 nr 88 - usługa - Umożliwienie pobierania do pliku txt danych o decyzjach wydawanych przez WUiA
zmiana SIP z 2013-03-11 00:00:00 nr 1188 - usprawnienie usługi - Decyzje WUiA na terenie całego miasta.
zmiana SIP z 2013-04-22 00:00:00 nr 1185 - grupa warstw -
zmiana SIP z 2016-05-02 00:00:00 nr 1611 - warstwa - podanie: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym
zmiana SIP z 2016-05-09 00:00:00 nr 1614 - grupa warstw - warstwa: podanie: zgłoszenie zamiaru budowy - sprzeciw
dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym
pokaż szczegóły


podgrupa warstw 1 rzędu : Decyzje na działkach nieistniejących (86)

bazy źródłowe:

"Decyzje Wojewody pozwolenia na budowę" - Wojewoda Wielkopolski, -->pokaż
aktualizacja:
bieżąca przez użytkowników WUIA


zmiany dotyczące podgrupy warstw 1 rzędu Decyzje na działkach nieistniejących:
nie zarejestrowano żadnej zmiany


warstwa : * WUiA podania-warunki (historia) (848)

zmiany dotyczące warstwy * WUiA podania-warunki (historia):
nie zarejestrowano żadnej zmiany
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ