pokaż opis zmiany
14.06.2010 - usługa: Umożliwienie pobierania do pliku txt danych o decyzjach wydawanych przez WUiA.
Usługa dostępna jest poprzez wykonanie następujących czynności:
1. zaznaczenie markera powierzchniowego w przeglądarce i przesłanie współrzędnych,
2. wybranie z listy usług guzika - Zestawienie obiektów znalezionych we wskazanym zasięgu,
3. wciśnięcie guzika - pokaż zbiorczy wykaz obiektów,
4. wybranie w tabeli wyświetlającej informacje o decyzjach konkretnego rodzaju decyzji i wciśnięcie guzika - Pobierz dane o decyzjach do pliku,
5. po wygenerowaniu pliku, kliknięcie w jego nazwę odpowiadającą rodzajowi decyzji i pobranie na dysk lokalny.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA