pokaż opis zmiany
09.05.2016 - grupa warstw: warstwa: podanie: zgłoszenie zamiaru budowy - sprzeciw.
- dodano warstwy i zmodyfikowano usługi dotyczące decyzji WUiA o podania: zgłoszenie zamiaru budowy - sprzeciw
- uzupełniono o te informacje wszystkie zestawienia tabelaryczne.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca raportu portalu SIP: Wnioski, decyzje Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
02.05.2016 - warstwa: podanie: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Dodano warstwy i zmodyfikowano usługi dotyczące decyzji WUiA o podania: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
22.04.2013 - grupa warstw: . Powstały warstwy podań będących odpowiednikami decyzji Wydziału Urbanistyki i Architektury.
Przedstawiono podania w "bazie WUiA", "ZESTAWIENIU2" i usłudze "Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej"
W ostatniej z wymienionych usług wprowadzono zasadę wyświetlania wszystkich decyzji po lipcu 2003r (w Internecie nadal od 1.01.2009).

warstwy

warstwy

baza WUia

baza WUia

ZESTAWIENIE2

ZESTAWIENIE2

Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
11.03.2013 - usprawnienie usługi: Decyzje WUiA na terenie całego miasta.
-dodano możliwość wyświetlenia wszystkich decyzji na terenie całego miasta
-ujednolicono wyświetlanie dat w formacie DD-MM-YYYY
-w wersji internetowej na mapie włączono domyślnie warstwę budynków.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
14.06.2010 - usługa: Umożliwienie pobierania do pliku txt danych o decyzjach wydawanych przez WUiA.
Usługa dostępna jest poprzez wykonanie następujących czynności:
1. zaznaczenie markera powierzchniowego w przeglądarce i przesłanie współrzędnych,
2. wybranie z listy usług guzika - Zestawienie obiektów znalezionych we wskazanym zasięgu,
3. wciśnięcie guzika - pokaż zbiorczy wykaz obiektów,
4. wybranie w tabeli wyświetlającej informacje o decyzjach konkretnego rodzaju decyzji i wciśnięcie guzika - Pobierz dane o decyzjach do pliku,
5. po wygenerowaniu pliku, kliknięcie w jego nazwę odpowiadającą rodzajowi decyzji i pobranie na dysk lokalny.
zmiana dotycząca usługi: Wydział Urbanistyki i Architektury - wykaz decyzji i podań
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
04.08.2006 - korekta usługi: Dodano zestawienie decyzji. Dane opisowe z warstwy "decyzje-pozwolenia Wojewody Wlkp." udostępniono w bazie WUiA jako następny rodzaj decyzji. W wykazie obiektów w zasięgu wskazanym przez użytkownika (patrz opis) dodano zestawienie decyzji WUiA, Wojewody Wlkp oraz zwrotów wystepujących na działkach i działkach z historii.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
03.08.2006 - grupa warstw: Powstały nowe warstwy. Powstały nowe warstwy "decyzje-pozwolenia Wojewody Wlkp." w grupach WUiA. Wersje tych warstw połączone z działkami i działkami z historii pojawią się po następnej aktualizacji ewidencji gruntów.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
12.05.2004 - warstwa: Powstała nowa warstwa. Powstała nowa warstwa "WUiA - pozw.odmowne" zawierająca decyzje odmowne o pozwoleniu na budowę .
zmiana dotycząca warstwy: * WUiA decyzje-pozw.odmowne
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
06.05.2004 - warstwa: Powstała nowa warstwa. Powstała nowa warstwa "WUiA - mieszkania" zawierająca decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych . Wielkość symbolu zależy od ilości mieszkań w budynku: 1-2, 3-5, 5-20, 20-100, powyżej 100 mieszkań. W dymku (po wskazaniu środka okręgu) m.in. informacja o liczbie mieszkań powierzchni mieszkań i powierzchni użytkowej.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 08.10.2018 warstwy: * WUiA budynki mieszkalne
obecnie zmiana dotycząca warstwy: * WUiA budynki mieszkalne

pokaż opis zmiany
28.04.2004 - warstwa: Powstała nowa warstwa. Powstała nowa warstwa "WUiA_inwestycje_produkcyjne" zawierająca tereny przeznaczone pod inwestycje produkcyjne "ag", dla których nie stosuje się zapisu art. 61 ust. 1, pkt. 1 (tzw. zasada sąsiedztwa) w związku z art. 61 ust.2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
zmiana dotycząca warstwy: * WUiA inwestycje produkcyjne
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
09.04.2004 - korekta warstwy: Rozbicie warstwy. Warstwa "WUiA_decyzje" została rozbita na trzy warstwy: "WUiA_decyzje-pozwolenia", "WUiA_decyzje-warunki" oraz "WUiA_decyzje-lokalizacje". Uwaga: w celu przyspieszenia prac w nowo wprowadzonych decyzjach warstwy "WUiA_decyzje-pozwolenia"w dymkach pojawi się tylko numer decyzji (do czasu otrzymania pliku raportu z MOPINa).
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA

pokaż opis zmiany
15.03.2004 - warstwa: Powstała nowa warstwa. Powstała nowa warstwa WUiA Decyzje zawierająca zasięgi decyzji wydanych przez WUiA.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA