pokaż opis zmiany
15.03.2004 - warstwa: Powstała nowa warstwa. Powstała nowa warstwa WUiA Decyzje zawierająca zasięgi decyzji wydanych przez WUiA.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA