pokaż opis zmiany
09.04.2004 - korekta warstwy: Rozbicie warstwy. Warstwa "WUiA_decyzje" została rozbita na trzy warstwy: "WUiA_decyzje-pozwolenia", "WUiA_decyzje-warunki" oraz "WUiA_decyzje-lokalizacje". Uwaga: w celu przyspieszenia prac w nowo wprowadzonych decyzjach warstwy "WUiA_decyzje-pozwolenia"w dymkach pojawi się tylko numer decyzji (do czasu otrzymania pliku raportu z MOPINa).
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA