pokaż opis zmiany
06.05.2004 - warstwa: Powstała nowa warstwa. Powstała nowa warstwa "WUiA - mieszkania" zawierająca decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych . Wielkość symbolu zależy od ilości mieszkań w budynku: 1-2, 3-5, 5-20, 20-100, powyżej 100 mieszkań. W dymku (po wskazaniu środka okręgu) m.in. informacja o liczbie mieszkań powierzchni mieszkań i powierzchni użytkowej.
zmiana dotycząca grupy warstw: WUiA
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 08.10.2018 warstwy: * WUiA budynki mieszkalne
obecnie zmiana dotycząca warstwy: * WUiA budynki mieszkalne