styl: standard wydruk
 PRZEGLĄDARKA SIP - POMOC        Powrót do strony g_ównej


pokaż listę usługi  dostępność baz danych

usługa Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

znaleziono odpowiednik tej usługi na Portalu SIP: Wnioski, decyzje Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP ?

związana z grupą zasobów SIP : WUiA ->pokaż

zawartość:
Usługa raportowania decyzji WUiA znajdujących się w buforze o zadanym promieniu od danego obiektu.
bazy źródłowe:
"Decyzje administracyjne" - Wydział Urbanistyki i Architektury, -->pokaż

link do usługi:
OTWÓRZ USŁUGĘ Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
monitoring usługi
dostęp:
nie wymagający hasła
zmiany dotyczące usługi Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.:
zmiana SIP z 2012-03-14 00:00:00 nr 1002 - usługa - WUiA - pozytywne decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUiA / udostępnienie danych w Internecie
zmiana SIP z 2012-10-09 00:00:00 nr 1095 - usprawnienie usługi - Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania... - decyzje na działkach z historii Bartosz Putz / usprawnienie wyszukiwania decyzji
zmiana SIP z 2013-01-10 00:00:00 nr 1136 - usprawnienie usługi - Szukanie decyzji WUiA - filtr daty Sekretarz Miasta Poznania
zmiana SIP z 2013-03-11 00:00:00 nr 1188 - usprawnienie usługi - Decyzje WUiA na terenie całego miasta. Bartosz Putz / usprawnienie usługi
zmiana SIP z 2013-04-12 00:00:00 nr 1222 - usprawnienie usługi - Grupowanie liczby znalezionych decyzji Jerzy Skrzypczak WRM / poprawienie wydajności
zmiana SIP z 2013-04-22 00:00:00 nr 1185 - grupa warstw - Sekretarz Miasta / rozszerzenie publikacji danych
zmiana SIP z 2013-10-25 00:00:00 nr 1315 - usprawnienie usługi - Grupowanie wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Katarzyna Budzińska WUiA (tel. 3728) / ułatwienie raportowania decyzji w zasięgach planu zagospodarowania
zmiana SIP z 2013-10-28 00:00:00 nr 1317 - usprawnienie usługi - Grupowanie wykazu wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Katarzyna Budzińska WUiA (tel. 3728) / ułatwienie raportowania decyzji w zasięgach planu zagospodarowania
zmiana SIP z 2016-05-02 00:00:00 nr 1611 - warstwa - podanie: Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu WUiA / dostosowanie usług i warstw do zmiany przepisów
dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym Mirosław Rudnicki Wydział Urbanistyki i Architektury tel. 5551 - mail z 12.04.2016r.
zmiana SIP z 2016-05-09 00:00:00 nr 1614 - grupa warstw - warstwa: podanie: zgłoszenie zamiaru budowy - sprzeciw WUiA / dostosowanie usług i warstw do zmiany przepisów
dotycząca karty nowej funkcjonalności: warstwy, usługi WUiA zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym Mirosław Rudnicki Wydział Urbanistyki i Architektury tel. 5551 - mail z 12.04.2016r.
wszystkie zmiany
dostępność usługi:
usługa dostępna w sieci miejskiej oraz w internecie
rozwiń opisy usług  dostępność usług
Warning: pg_close() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 882 Fatal error: Call to undefined function mysql_close() in /home/scponly-users/geopoz/incoming/htdocs/data/help/help_drzewa_inne.php on line 883