valerianella.man.poznan.pl Przeglądarka danych Systemu Informacji Przestrzennej styl: standard wydruk
 Przeglądarka danych Systemu Informacji Przestrzennej        Powrót do strony g_ównej

ZGiKM Geopoz
61-655, ul. Gronowa 20
telefon: centrala 061 827 15 00
fax: 061 823 02 01
adres http: www.geopoz.pl
e-mail: 
geopoz@geopoz.poznan.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dane zawarte w niniejszym portalu NIE są aktualizowane, z wyjątkiem zagadnień związanych z obsługą koordynacji planowanych inwestycji i remontów.
W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z aktualnego Systemu Informacji Przestrzennej dostępnego pod adresem: sip.poznan.pl

W razie wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt:
mail: sip@geopoz.poznan.pl
tel. 61 8271 570, 61 8271 568
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

wszystkie warstwy SIP udostępnione bez autoryzacji
archiwumSIP - Koordynacja planowanych inwestycji i remontów ZDMSYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

testowa wersja przeglądarki


System oparty na oprogramowaniu iGeoMap firmy Geo-System sp. z o.o.
W celu wykorzystania nowych możliwości przeglądarki danych SIP niezbędne jest używanie najnowszej wersji środowiska Java.

Informujemy, że przeglądarka iGEOMAP działa prawidłowo przy użyciu
przeglądarek internetowych Internet Eksplorer do wersji 11, oraz Mozilla Firefox do wersji 51.0
lub po ściągnięciu i uruchomieniu wtyczki (użytkownicy Windowsa korzystający z innych przeglądarek internetowych).
Ściągnij wtyczkę uruchamiającą iGeoMap.


Instalacja najnowszej wersji Mozilla Firefox od 52.0 i dalszych spowoduje, że aplet iGeoMap przestanie działać.
Spowodowane jest to zaprzestaniem wsparcia przez Firefox pluginu JAVA

Informacje na temat pluginu Java (TM). Konfiguracja pamięci środowiska Java
Pobierz oprogramowanie Java
Brak aktualnej wersji Java może uniemożliwić pracę na mapie!


Wydruki z Systemu Informacji Przestrzennej nie stanowią dokumentów w rozumieniu

ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i aktów wykonawczych do ustawy.


SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
gospodarka odpadami aglomeracji poznańskiej