styl: standard wydruk
 Przydzielenie odpowiedniej ilości pamięci do pracy w iGeoMap. Problemy z uruchomieniem apletu (mapy).        Powrót do strony g_ównej


Problemy z uruchomieniem apletu (mapy).

Możliwe jest, że przeglądarka internetowa zablokuje pracę apletu i uruchomienie mapy staje się niemożliwe.
Powodem jest blokowanie środowiska Java (TM) przez przeglądarkę. W tym wypadku należy zainstalować najnowszą wersję Java ze strony producenta oprogramowania.
Na stronie startowej Systemu Informacji Przestrzennej (wersja internetowa) umieszczono link umożliwiający pobranie pliku - patrz rysunek na dole.

Należy także pamiętać o tym, że zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Gwarantuje to płynną i bezpieczną pracę.
Korzystanie z nieaktualnych wersji środowiska Java oraz przeglądarek internetowych może utrudnić a nawet uniemożliwić korzystanie z przeglądarki danych SIP.
Użytkowników łączących się z danymi SIP poprzez sieć Intranetową, w celu aktualizacji oprogramowania prosimy o kontakt z komórką informatyczną właściwą dla danej jednostki organizacyjnej.

Sposób przypisania określonej ilości pamięci dla Javy.

Otwieramy Panel Sterowania systemu Windows START -->USTAWIENIA -->PANEL STEROWANIA. Na ikonce Java Panel sterowania - Java --> prawym przyciskiem myszy wybieramy funkcję OTWÓRZ.
W zakładce Java w polu Java Applet RuntimeSetting naciskamy przycisk View. Pojawia się spis zainstalowanych wersji Javy.

Numer aktualnie działającej wersji można znaleźć na początku tekstów wyświetlanych przez konsolę, z których każda ma pole Java Runtime Parameters.

Wpisujemy np. -Xms50m -Xmx512m, gdzie parametr -Xms określa ilość pamięci startowej (50m - 50 megabajtów), parametr - Xmx określa maksymalną ilość pamięci operacyjnej przypisanej Javie.
W obu przypadkach sprawdzenie poprawności wpisu następuje w konsoli Javy. Naciśnięcie ok na początku działania apletu powinno zwrócić wartość równą parametrowi Xms.
Zamiast parametrów Xms, Xmx można spróbować ustalić parametry ms i mx.

Uwaga!
Ilość pamięci wpisanej w polu Java Runtime Parameters, przekraczająca faktyczne zasoby komputera może spowodować
zawieszenie się okna Internet Explorera lub innej przeglądarki internetowej

Przyspieszenie pracy apletu.

W tym celu należy ustawić Javę tak, aby nie doczytywała plików z pamięci podręcznej. można to wykonać w następujący sposób:
W panelu sterowania -> Java control panel Panel sterowania - Java ->General --> Settings...   Keep temporary files on my komputer pozostawić nieodznaczone - patrz rysunki.

Instalacja środowiska Java.

Uwaga!
Jeżeli, powyższe zalecenia nie pomogły i praca przeglądarki jest nadal niestabilna, zalecamy pobranie najnowszej wersji ze strony Java (TM),
link na stronie startowej SIP w wersji internetowej - patrz poniższy rysunek.

miejsce pobrania pluginu Javy

Java, kasowanie tymczasowych plików internetowych.

Otwieramy Panel Sterowania systemu Windows
Na ikonce Java Panel sterowania - Java --> prawym przyciskiem myszy wybieramy funkcję OTWÓRZ.
Panel sterowania - Java

Otwiera się Java Control Panel. W zakładce General --> Temporary Internet Files wybieramy klawisz Setting
Java Control Panel

Otwiera się okno Temporary File Setting. Wybieramy opcję Delete Files... .
Temporary File Setting

Po otwarciu okna Delete Files and Applications zaznaczamy wszystkie opcje i potwierdzamy wybór przez wybranie klawisza OK.
Delete Files


Po wykonaniu powyższych czynności praca apletu powinna być przywrócona do normy.