styl: standard wydruk
 SIP - instalacja wtyczki (pluginu) iGeoMap        Powrót do strony g_ównej

Przed użyciem wtyczki uruchamiającej iGeoMap prosimy o przeczytanie informacji.

Wtyczka (plik wykonywalny *.exe) została utworzona po to aby umożliwić uruchamianie przeglądarki danych SIP Miasta Poznania (iGeoMap)
niezależnie od zainstalowanych przeglądarek internetowych.
Aby skutecznie używać wtyczkę należy:

  1. Pobrać wtyczkę przez użycie linku/linków umieszczonych poniżej.
  2. Odnaleźć ściągnięty plik (umiejscowienie ściąganych plików zależy od konfiguracji przeglądarki internetowej.)
  3. Skopiować plik w miejsce docelowe na dysku.
  4. Utworzyć skrót na pulpicie.
  5. Uruchomić wtyczkę.
Ilość dostępnych warstw oraz uprawnienia zależne są od miejsca, z którego uruchamiamy przeglądarkę iGeoMap

Uruchamianie wtyczki iGeoMap jest rekomendowane przez twórcę apletu.
Przypominamy, że iGeoMap pracuje w środowisku Java, do prawidłowej
pracy konieczna jest instalacja apletu Java.

pobierz wtyczkę - konfiguracja dla użytkowników internetowych