valerianella.man.poznan.pl Przeglądarka danych Systemu Informacji Przestrzennej styl: standard wydruk
 Przeglądarka danych Systemu Informacji Przestrzennej        Powrót do strony g_ównej

ZGiKM Geopoz
61-655, ul. Gronowa 20
telefon: centrala 061 827 15 00
fax: 061 823 02 01
adres http: www.geopoz.pl
e-mail: 
geopoz@geopoz.poznan.pl

System oparty na oprogramowaniu iGeoMap firmy Geo-System sp. z o.o.
W celu wykorzystania nowych możliwości przeglądarki danych SIP niezbędne jest używanie najnowszej wersji środowiska Java.

Informujemy, że przeglądarka iGEOMAP działa prawidłowo przy użyciu
przeglądarek internetowych Internet Eksplorer do wersji 11, oraz Mozilla Firefox do wersji 51.0
lub po ściągnięciu i uruchomieniu wtyczki (użytkownicy Windowsa korzystający z innych przeglądarek internetowych).
Ściągnij wtyczkę uruchamiającą iGeoMap.


Instalacja najnowszej wersji Mozilla Firefox od 52.0 i dalszych spowoduje, że aplet iGeoMap przestanie działać.
Spowodowane jest to zaprzestaniem wsparcia przez Firefox pluginu JAVA

Informacje na temat pluginu Java (TM). Konfiguracja pamięci środowiska Java
Pobierz oprogramowanie Java
Brak aktualnej wersji Java może uniemożliwić pracę na mapie!

'


SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
otwórz mapę

wszystkie warstwy SIP udostępnione bez autoryzacji


dostępy nie wymagające hasła:

 • LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ
 • SIP - Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych
 • Wydział Organizacyjny - wykaz tabelaryczny adresów w obwodach z lokalami wyborczymi
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Wydział Urbanistyki i Architektury: Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Cmentarze Miasta Poznania - wykaz grobĂłw
 • SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
 • Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
 • Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych - Zgromadzenia publiczne do 2014-06-04
 • Wydział Kultury, Wydział Transportu i Zieleni - pomniki, tablice pamiątkowe, rzeźby - administratorzy
 • Automaty biletowe - Zarząd Transportu Miejskiego
 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POZNAŃ. PODMIOTY PODLEGAJĄCE KONTROLI
 • ZGiKM GEOPOZ - System Informacji Przestrzennej.
 • Prognoza Demograficzna do 2035 roku.
 • Wydział Komunikacji
 • Zarząd Transportu Miejskiego - linie komunikacyjne