styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych(wszystkie)(RADNI) ? ?-0 33
        * Grunty przy budynkach wspólnot mieszkaniowych ? ?-2 1271 *.map
        * Grunty przy budynkach wspólnot mieszkaniowych (historia) ? ?-2 1272 *.map


grupa warstw: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (33)

zmiany dotyczące grupy warstw Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych:
nie zarejestrowano żadnej zmiany
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ