styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych(wszystkie)(RADNI) ? ?-0 33
      * Grunty przy budynkach wspólnot mieszkaniowych (historia)(wszystkie)(RADNI) ? ?-2 1272


grupa warstw: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (33)

zmiany dotyczące grupy warstw Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych:
nie zarejestrowano żadnej zmiany


warstwa : * Grunty przy budynkach wspólnot mieszkaniowych (historia) (1272)

zmiany dotyczące warstwy * Grunty przy budynkach wspólnot mieszkaniowych (historia):
zmiana SIP z 2010-05-20 00:00:00 nr 83 - grupa warstw - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
zmiana SIP z 2010-07-21 00:00:00 nr 179 - korekta usługi - Rozszerzenie zakresu publikowanych danych w bazie gruntów przy budynkach wspólnot mieszkaniowych - ZKZL
pokaż szczegóły
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ