styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Izba Skarbowa(wszystkie) ? ?-1 26
      W zasięgu kodów pocztowych(wszystkie) ? ?-0 113
         Obiekty powierzchniowe(wszystkie) ? ?-0 212
              [] PIT - dochód z tytułu wynagrodzeń (obiekt powierzchniowy) ? ?-0 1034 GeoJson KML
              [] PIT - działalność gospodarcza (obiekt powierzchniowy) ? ?-0 1035 GeoJson KML
              [] CIT - firmy mikro (obiekt powierzchniowy) ? ?-0 1036 GeoJson KML
              [] CIT - firmy małe (obiekt powierzchniowy) ? ?-0 1037 GeoJson KML
              [] CIT - firmy średnie (obiekt powierzchniowy) ? ?-0 1038 GeoJson KML
              [] CIT - firmy duże (obiekt powierzchniowy) ? ?-0 1039 GeoJson KML


grupa warstw: Izba Skarbowa (26)

bazy źródłowe:

"Liczba deklaracji podatkowych w kodach pocztowych" - Izba Skarbowa, -->pokaż
aktualizacja:
przekazano w 2012r.


zmiany dotyczące grupy warstw Izba Skarbowa:
zmiana SIP z 2013-05-16 00:00:00 nr 1244 - grupa warstw - dane Izby Skarbowej


podgrupa warstw 1 rzędu : W zasięgu kodów pocztowych (113)

zmiany dotyczące podgrupy warstw 1 rzędu W zasięgu kodów pocztowych:
nie zarejestrowano żadnej zmiany


podgrupa warstw 2 rzędu : Obiekty powierzchniowe (212)

zmiany dotyczące podgrupy warstw 2 rzędu Obiekty powierzchniowe:
nie zarejestrowano żadnej zmiany
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ