pokaż opis zmiany
16.05.2013 - grupa warstw: dane Izby Skarbowej. Powstała nowa grupa warstw na podstawie danych Izby Skarbowej zawierająca w podgrupie "W zasięgu kodów pocztowych" liczbę podmiotów w obrębie kodów pocztowych, składających deklaracje PIT i CIT w Urzędach Skarbowych na terenie Miasta Poznania.
Podgrupa "W zasięgu jednostek pomocniczej" zawiera szacunkową liczbę tych podmiotów w obrębie osiedli. Liczba ta została policzona w dwóch wersjach:
-proporcjonalnie do powierzchni przecięcia obszaru kodu pocztowego z dana jednostką pomocniczą
- proporcjonalnie do liczby podmiotów znajdujących się w takim przecięciu
UWAGA! Do czasu uzyskania zgody na publikację, warstwy są dostępne tylko testowo po nadaniu specjalnych uprawnień użytkownikowi.

_

_


zmiana dotycząca grupy warstw: Izba Skarbowa