styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Izba Skarbowa(wszystkie) ? ?-1 26
      W zasięgu jednostek pomocniczych(wszystkie) ? ?-0 114
          Proporcjonalnie do powierzchni ? ?-0 214
          Proporcjonalnie do liczby podmiotów ? ?-0 215


grupa warstw: Izba Skarbowa (26)

bazy źródłowe:

"Liczba deklaracji podatkowych w kodach pocztowych" - Izba Skarbowa, -->pokaż
aktualizacja:
przekazano w 2012r.


zmiany dotyczące grupy warstw Izba Skarbowa:
zmiana SIP z 2013-05-16 00:00:00 nr 1244 - grupa warstw - dane Izby Skarbowej


podgrupa warstw 1 rzędu : W zasięgu jednostek pomocniczych (114)

zmiany dotyczące podgrupy warstw 1 rzędu W zasięgu jednostek pomocniczych:
nie zarejestrowano żadnej zmiany
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ