standard wydruk
 Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych (stara wersja)        Powrót do strony g_ównej

%wybrano: wykaz = kodów pocztowych wg ZGiKM GEOPOZ, ulica, osiedle = %, nr adresowy = %,
                                       od 1 do 10 pokaż następne 10         1209 - liczba znalezionych kodów pocztowych
Wykaz kodów pocztowych
Kod pocztowy () 60-001
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-002
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-003
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-004
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-005
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-008
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-009
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-012
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-013
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-101
sektor kodowy PNA 60-1