styl: standard wydruk
 Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych (stara wersja)        Powrót do strony g_ównej

baza adresowa ZGiKM

60-002
Wykaz wg ZGiKM GEOPOZ Kod pocztowy :
ulica (po frazie):
nr adresowy : grupuj parzyste i nieparzyste

Uwaga! Stara wersja raportu w Internecie działa na archiwalnych danych
nowa wersja raportu

Wykaz kodów pocztowych
L.p.Nazwa ulicy, osiedlaNr

Kod pocztowy () 60-002
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-002 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń
1Ulica Cedzyńska od 1 do DK wszystkie
2Ulica Cedzyńska od 1 do DK wszystkie
3Ulica Kowalewicka od 17 do 45 nieparzyste
4Ulica Kowalewicka od 1 do DK wszystkie
5Ulica Kowalewicka od 2 do 2 parzyste
6Ulica Kowalewicka od 4 do 4 parzyste
7Ulica Kowalewicka od 12 do 12 parzyste
8Ulica Kowalewicka od 16a do 26 parzyste
9Ulica Kowalewicka od 28 do 40 parzyste
10Ulica Kowalewicka od 15 do 15 nieparzyste
11Ulica Kowalewicka od 61 do 75 nieparzyste
12Ulica Kowalewicka od 47 do 57 nieparzyste
13Ulica Kowalewicka od 13 do 13 nieparzyste
14Ulica Pobielska od 1 do DK wszystkie
15Ulica Pobielska od 1 do DK wszystkie
16Ulica Radyńska od 1 do DK wszystkie
17Ulica Radyńska od 1 do DK wszystkie
18Ulica Wojnowicka od 1 do DK wszystkie
19Ulica Wojnowicka od 1 do DK wszystkie

                                       od 1 do 1          1 - liczba znalezionych kodów pocztowych
Kod pocztowy () 60-002 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe
1ul. Barbary Lerczakówny
brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA **
wszystkie adresy
2ul. Cedzyńska wszystkie adresy
3ul. Haliny Konopackiej
brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA **
wszystkie adresy
4ul. Jadwigi Wajsówny
brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA **
wszystkie adresy
5ul. Kowalewicka wszystkie adresy
6ul. Pobielska wszystkie adresy
7ul. Radyńska wszystkie adresy
8ul. Wojnowicka wszystkie adresy

 
ul. Barbary Lerczakówny wszystkie adresy, ul. Cedzyńska wszystkie adresy, ul. Haliny Konopackiej wszystkie adresy, ul. Jadwigi Wajsówny wszystkie adresy, ul. Kowalewicka wszystkie adresy, ul. Pobielska wszystkie adresy, ul. Radyńska wszystkie adresy, ul. Wojnowicka wszystkie adresy,
** - brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA - dane w trakcie weryfikacji, wymagają wyjaśnienia - tel. Poczta Polska SA 61 8697 603 lub ZGiKM GEOPOZ 61 8271 760