styl: standard wydruk
 Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych (stara wersja)        Powrót do strony g_ównej

baza adresowa ZGiKM

60-005
Wykaz wg ZGiKM GEOPOZ Kod pocztowy :
ulica (po frazie):
nr adresowy : grupuj parzyste i nieparzyste

Uwaga! Stara wersja raportu w Internecie działa na archiwalnych danych
nowa wersja raportu

Wykaz kodów pocztowych
L.p.Nazwa ulicy, osiedlaNr

Kod pocztowy () 60-005
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-005 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń
1Ulica Fabianowo od 1 do DK wszystkie
2Ulica Fabianowo od 56d do 56d parzyste
3Ulica Fabianowo od 1 do 95 nieparzyste
4Ulica Fabianowo od 14 do 56 parzyste

                                       od 1 do 1          1 - liczba znalezionych kodów pocztowych
Kod pocztowy () 60-005 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe
1ul. Fabianowo wszystkie adresy

 
ul. Fabianowo wszystkie adresy,