styl: standard wydruk
 Wykazy adresów w rejonach, rewirach, obwodach urzędowych (stara wersja)        Powrót do strony g_ównej

baza adresowa ZGiKM

60-012
Wykaz wg ZGiKM GEOPOZ Kod pocztowy :
ulica (po frazie):
nr adresowy : grupuj parzyste i nieparzyste

Uwaga! Stara wersja raportu w Internecie działa na archiwalnych danych
nowa wersja raportu

Wykaz kodów pocztowych
L.p.Nazwa ulicy, osiedlaNr

Kod pocztowy () 60-012
sektor kodowy PNA 60-0
Kod pocztowy () 60-012 na podstawie danych Poczty Polskiej SA - zestawienie zawiera tylko punkty doręczeń
1Ulica Lwówecka od 1 do DK nieparzyste
2Ulica Opłotki od 1 do DK wszystkie
3Ulica Opłotki od 9 do 9 nieparzyste
4Ulica Opłotki od 23 do 23 nieparzyste
5Ulica Opłotki od 19 do 19 nieparzyste
6Ulica Opłotki od 21 do 21 nieparzyste
7Ulica Sąsiedzka od 1 do DK wszystkie
8Ulica Sąsiedzka od 6 do 42 parzyste
9Ulica Sąsiedzka od 5 do 45 nieparzyste
10Ulica Uradzka od 60 do 64 parzyste
11Ulica Uradzka od 4 do 36 parzyste
12Ulica Uradzka od 15 do 15 nieparzyste
13Ulica Uradzka od 1 do DK wszystkie
14Ulica Uradzka od 19 do 19 nieparzyste
15Ulica Ustronna od 14 do 14 parzyste
16Ulica Ustronna od 13 do 13 nieparzyste
17Ulica Ustronna od 13b do 13b nieparzyste
18Ulica Ustronna od 1 do DK wszystkie
* - brak ulicy w zestawieniu ZGiKM GEOPOZ - dane w trakcie weryfikacji, wymagają wyjaśnienia - tel. Poczta Polska SA 61 8697 603 lub ZGiKM GEOPOZ 61 8271 760

                                       od 1 do 1          1 - liczba znalezionych kodów pocztowych
Kod pocztowy () 60-012 na podstawie danych ZGiKM GEOPOZ - zestawienie zawiera wszystkie punkty adresowe
1ul. Opłotki wszystkie adresy
2ul. Przy Autostradzie
brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA **
wszystkie adresy
3ul. Sąsiedzka wszystkie adresy
4ul. Uradzka wszystkie adresy
5ul. Ustronna 13, 13a, 13b, 14, 16,

 
ul. Opłotki wszystkie adresy, ul. Przy Autostradzie wszystkie adresy, ul. Sąsiedzka wszystkie adresy, ul. Uradzka wszystkie adresy, ul. Ustronna 13, 13a, 13b, 14, 16,
** - brak ulicy w zestawieniu Poczty Polskiej SA - dane w trakcie weryfikacji, wymagają wyjaśnienia - tel. Poczta Polska SA 61 8697 603 lub ZGiKM GEOPOZ 61 8271 760