styl: standard wydruk
 zasoby SIP        Powrót do strony g_ównej

admin
help

pokaż

z frazą (kolejne frazy po przecinku)

bez frazy (kolejne frazy po przecinku)wyczyść formularz
SIP
   Izba Skarbowa(wszystkie) ? ?-1 26
      W zasięgu kodów pocztowych(wszystkie) ? ?-0 113
         Obiekty punktowe(wszystkie) ? ?-0 213
              [] PIT - dochód z tytułu wynagrodzeń ? ?-0 1040 GeoJson KML
              [] PIT - działalność gospodarcza ? ?-0 1041 GeoJson KML
              [] CIT - firmy mikro ? ?-0 1042 GeoJson KML
              [] CIT - firmy małe ? ?-0 1043 GeoJson KML
              [] CIT - firmy średnie ? ?-0 1044 GeoJson KML
              [] CIT - firmy duże ? ?-0 1045 GeoJson KML


grupa warstw: Izba Skarbowa (26)

bazy źródłowe:

"Liczba deklaracji podatkowych w kodach pocztowych" - Izba Skarbowa, -->pokaż
aktualizacja:
przekazano w 2012r.


zmiany dotyczące grupy warstw Izba Skarbowa:
zmiana SIP z 2013-05-16 00:00:00 nr 1244 - grupa warstw - dane Izby Skarbowej


podgrupa warstw 1 rzędu : W zasięgu kodów pocztowych (113)

zmiany dotyczące podgrupy warstw 1 rzędu W zasięgu kodów pocztowych:
nie zarejestrowano żadnej zmiany


podgrupa warstw 2 rzędu : Obiekty punktowe (213)

zmiany dotyczące podgrupy warstw 2 rzędu Obiekty punktowe:
nie zarejestrowano żadnej zmiany
Na podstawie danych SIT nr ewidencyjny 30.0001.2006
Projekt graficzny i wykonanie:
System Informacji Przestrzennej ZGiKM GEOPOZ