Wydział Kultury - Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
Żołnierze AK,
Cmentarze Miasta Poznania,
zestawienie Weteranów Powstania Wielkopolskiego żyjących w danym roku,
Poznańscy Olimpijczycy,
pokaż szczegóły,
                            strona (232 stron) od 1  (5799-liczba znalezionych grobów Weteranów Powstania Wielkopolskiego)
Wydział Kultury - Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
BAZA_ODZNACZONY
ZDJECIA


pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:1, rząd:7, miejsce:3, rodzaj grobu: rodzinny 
Adamczak Antoni 
ur.30.12.1900r.- zm.16.11.1982r. 
grób weterana 
Fot. R. R. 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Adamczak Antoni
, Katarzyna

urodzony 30.12.1900, Januszewo( Środa Wlkp PL)

Uchwała Rady Państwa nr 03.16-0.231

inne informacje Dnia 27 grudnia 1918r. zgłosił się ochotniczo na Powstanie Wielkopolskie i walczył z bronią w ręku na froncie północnym. Brał udział w walkach nad Notecią, Nakło, Chodzież i Żnin. Po zakończeniu walk powstańczych zgłosił się ochotniczo do wojska polskiego i służył w 62 Pułku Strzelców do 1922r. 
 

../wizualizacja/weterani_powstania/1/Antoni_Adamczak1.jpg galeria

Antoni_Adamczak1.jpg

../wizualizacja/weterani_powstania/1/Antoni_Adamczak2.jpg galeria

Antoni_Adamczak2.jpgpokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:1, rząd:NP, miejsce:1, rodzaj grobu: rodzinny 
Adamczak Czesław 
ur.08.07.1901r.- zm.20.03.1971r. 
grób weterana 
Fot. R. R. Prochy przeniesiono do Kolumbarium z grobu na polu 22- -A-49 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Adamczak Czesław

rodzice Walenty, Katarzyna

urodzony 08.07.1901, Poznań( PL)

Uchwała Rady Państwa nr 04.04-0.118

inne informacje Adamczak Czesław brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 27.12.1918 r. na terenie miasta Poznania i okolicy w II kompanii I batalionu zapasowego pod dow. por. Henszkiego do 7.02.1919 r. Od 7.02.2919 r. przydzielony został do 6 komp. 3 pułku Strzelców Wielkopolskich. Zwolniony z wojska 20.10.19120 r.
Podstawa: zaświadczenie wystawione przez Hist.Archiwum Wojskowe Gdańsk-Oliwa nr 11423 29/1948; zaświadczenie wystawione przez DOK VII Poznań ref.Histor. nr 276/14322/38 z dnia 8.09.1939 r. 
 

../wizualizacja/weterani_powstania/2/Kolumbarium_2014.jpg galeria

Kolumbarium_2014.jpg

../wizualizacja/weterani_powstania/2/Kolumbarium_2014_2.jpg galeria

Kolumbarium_2014_2.jpgpokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:1, rząd:8, miejsce:5,  
Adamczak Józef 
ur.08.03.1893r. - p.11.08.1983r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Adamczak Józef

rodzice Michał, Maria Krupka

urodzony 08.03.1893, Jeziorki( Poznań PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.2004

inne informacje Kolega Adamczak Józef jest zweryfikowanym powstańcem wlkp. 1918/1919.
Ww. wstąpił jako ochotnik do Polskiej Organizacji Wojskowej w Szczypiornie dnia 10.11.1918 i pod dow. por. Nyki rozbrajano żołnierzy niemieckich oraz transporty kolejowe. W dniu 30.12.1918 brał udział z bronią w ręku w oswobodzeniu Ostrowa Wlkp., pod dow. por. Wawrzyniaka. Następnie walczył na froncie pod Rawiczem. Z wojska został zwolniony w dniu 2.02.1921 r.
Podstawa: zaświadczenie Centralnego Archiwum Wojskowego Warszawa nr 1713/Ch z dnia 19.02.1968.
Po zwolnieniu z wojska pracował w różnych firmach, a ostatnio w rozlewni piwa Knasiak, do 1939 r. W czasie okupacji pracował na lotnisku w Ławicy jako robotnik. Po oswobodzeniu rozpoczął pracę na PKP w Poznaniu, gdzie był zatrudniony do chwili przejścia na rentę, tj. roku 1958. (...) 
 


pokaż szczegóły,

Miłostowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:34, kwatera:4, rząd:10, miejsce:2, rodzaj grobu: rodzinny 
Adamczewski Antoni 
ur.18.12.1896r. - p.16.04.1977r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo":
na podstawie danych spisu z 1.01.1936r. Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu 
Adamczewski Antoni

rodzice Józef, Elżbieta

urodzony 18.12.1896, Słaboszewko( Mogilno PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.953

inne informacje Adamczewski Antoni brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 1.1.1919 do 15.1.1919 w Kompanii Janówieckiej przy rekwizycji broni i żywności dla wojsk frontowych. Dnia 16.01.1919 przydzielony do III komp. Baonu Średzkiego i udział w walkach pod Łabiszynem, Żninem, Szubinem i Nakłem, Chodzieżą, Rawiczem, D-ca komp. por. Dykczak Ignacy.
Podstawa:
1. Dowództwo Korpusu Okręgu Nr VII - Ref. Historyczny Nr 276-I/17516/38.
2. Centralne Archiwum Wojskowe Gdańsk-Oliwa Nr 4384 z dn. 28.08.1948. 
 


pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:25, kwatera:3, rząd:14, miejsce:12, rodzaj grobu: rodzinny 
Adamczyk Jan 
ur.28.04.1893r. - p.04.05.1973r. 
grób weterana 
Fot. R. R. 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Adamczyk Jan

rodzice Bartłomiej, Marianna

urodzony 28.04.1893, Tarnowo( Kościan PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.17-0.1047

inne informacje Adamczyk Jan brał czynny udział w walkach z bronią w ręku w okolicy Rawicz, Kępno, pod dowództwem kpt. Dolska.
Po zakończeniu Powstania pozostawał w służbie wojskowej w W.P. do 1920 r., poczem zwolniony do rezerwy. 
 

../wizualizacja/weterani_powstania/5/Jan_Adamczyk.jpg galeria

Jan_Adamczyk.jpgpokaż szczegóły,

Górczyn 

GPX (cały cmentarz),
kwatera:IIP, rząd:17, miejsce:63,  
Adamiak Jan 
ur.16.10.1900r.- zm.27.09.1975r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Adamiak Jan

rodzice Walenty, Katarzyna Jędrzejak

urodzony 16.10.1900, Biniew( Ostrów Wlkp. PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.951

inne informacje Adamiak Jan brał udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie 12.12. 1918 do 20 02.1919 r.
Od 12.11.1918 r. do 17.11.1918 r. walczył w składzie I-szego Baonu Ostrowskiego pod d-twem Maksymiliana Myki w zdobywaniu Ostrowa Wlkp.
29.12.1918 r.do 30.12.1918 r. walczył przy odbiorze Skalmierzyc i Sliwnik pod d-twem Władysława Wawrzyniaka i Maks. Myki.
Dnia 31.12.1918 r. walczył przy powrotnym odbiorze Ostrowa Wlkp. przede wszystkim koszar przy ul. Kościuszki i Koszarowej oraz dworca pod dowództwem jak wyżej.
Po zakńczeniu powstania pozostał w służbie W.P. do 01.03.1923 r.
Podstawa : Centralne Archiwum Wojskowe Nr 506 z dn. 27.05.1953 r.
RKU m. Poznań Nr 13850/47 z dnia 02.07.1947 r. 
 


pokaż szczegóły,

Górczyn 

GPX (cały cmentarz),
kwatera:IPd, rząd:3, miejsce:5,  
Adamski Kazimierz 
ur.03.02.1900r.- zm.28.10.1971r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Adamski Kazimierz

rodzice Franciszek, Karolina Gulczyńska

urodzony 03.02.1900, Poznań( PL)

Uchwała Rady Państwa nr 03.29-0.173

inne informacje Ob. Adamski Kazimierz brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 3.1.1919 r. w 3 kompanii 3 Baonu wartowniczego pod dowództwem por. Lewickiego na odcinku pod Wolsztynem a następnie pod Grójcem,Kcynią i Kargową pod dowództwem por. Hadzlika. Kompania ta weszła w skład 61 Pułku Strzelców Wlkp. Po powrocie z frontu został z dniem 18.4.1921 r. przekazany do szkoły podchorążych artylerii. Dnia 1.12.1921 r. mianowany został podoficerem zawodowym w 14 p.a.l. w Poznaniu. 
 


pokaż szczegóły,
 
Górczyn 

GPX (cały cmentarz),
kwatera:IILso, rząd:7, miejsce:13,  
Andraszczyk Jan 
 
grób weterana 
obecnie rząd 6 (do wyjaśnienia)??? 
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Andraszczyk Jan

rodzice Paweł

urodzony 27.05.1890, Polinowo( Wyrzysk PL)

Uchwała Rady Państwa nr 11.10-0.909

inne informacje Ob. Andrzaszczyk Jan brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku i to:
30.12.1918r. - wstąpił jako ochotnik do 1 komp. sredzkiej i brał udział w walkach na odcinku Śrem, Rawicz, Kępno - w późniejszym czasie przeniesiony został do 11 pułku piech. wlkp. d-ca ob. Andraszczyk.
01.07.1919 - pełnił funkcję adjutanta w Baonie Zapas. w Środzie w stopniu st. sierżanta.
 
 


pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:1, rząd:8, miejsce:19,  
Andrzejewski Adam 
ur.21.12.1897r.- zm.14.03.1985r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo":
na podstawie danych spisu z 1.01.1936r. Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu 
Andrzejewski Adam

rodzice Andrzej

urodzony 21.12.1897, Poznań( PL)

Uchwała Rady Państwa nr 04.04-0.118

inne informacje Obywatel Andrzejewski Adam brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. od 27-12-1918 r. w walkach ulicznych w Poznaniu i Ławicy, w I komp. VI, później I pułk garnizonowy 4 komp. pod dowództwem por. Kijaka. W roku 1928 do 1936 był członkiem Sejmiku Powiatowego - Poznań powiat, od roku 1925 do 1934 był opiekunem społecznym w Żegrzu, od roku 1925 do 1935 był członkiem Rady Gminnej w Żegrzu. Podstawa: zaświadczenie DOK Ref. Hist. l.dz. 9305 nadany 22-06-1939 r. , zaświadczenie dow. kap. Kijaka Wł. (...) 
 
10 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:6, kwatera:1, rząd:17, miejsce:8, rodzaj grobu: rodzinny 
Andrzejewski Antoni 
ur.16.01.1903r.- zm.20.03.1990r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Andrzejewski Antoni

rodzice Seweryn, Kazimiera Zielińska

nazwisko rodowe "-">inne nazwiska lub pseudonimy "-"

urodzony 16.01.1903, Poznań( "-" PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.19-0.2364

inne informacje Od 27.12.1918 do 22.01.1919 pełnił funkcję łącznika między boiskiem Sokoła a Bazarem. Z bronią w ręku brał udział w służbie wartowniczej i patrolach ulicznych. 
 
11 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:2, rząd:5, miejsce:1,  
Andrzejewski Józef 
ur.06.06.1897r.- zm.11.07.1983r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Andrzejewski Józef

rodzice Jan, Franciszka

urodzony 06.06.1897, Turew( Kościan PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.17-0.1048

inne informacje Andrzejewski Józef wstąpił jako ochotnik dnia 2.01.1919 r. do Kościańskiej Kompanii Powstańczej pod dowództwem por. Kozakowskiego i od tego dnia pełnił warty i patrole w okolicy Kościana. W dniu 5.01.1919 r. wysłany został z kompanią na front i walczył z bronią w ręku pod Kąkolewem, Osieczną, Lesznem i następnie pod Rawiczem. Z wojska został zwolniony przez 57 p.p. dnia 21.07.1921 r. 
 
12 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:16, rząd:38, miejsce:4, rodzaj grobu: rodzinny 
Andrzejewski Ludwik 
ur.24.07.1897r. zm.04.10.1972r. p.07.10.1972r. 
grób weterana 
Fot. R. R. 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Andrzejewski Ludwik

rodzice Seweryn, Kazimiera

urodzony 24.07.1897, Mieszków( Jarocin PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.28-0.974

inne informacje Ob. Andrzejewski Ludwik po powrocie z 1 wojny światowej wstąpił w dniu 25.11.1918 r. do Straży Bezpieczeństwa dzielnicy Poznań - Wilda, której komendantem był por. Wysocki Antoni. Brał udział z bronią w ręku przy zdobywaniu koszar saperów w Poznaniu oraz obiektów wojskowych. W oddziałach powstańczych walczył od 27.12.1918 r. do 18.1.1919 r. po czym był czynny przy organizowaniu P.K.U. na terenie Poznania. Następnie pozostawał w Wojsku Polskim do września 1939 r. w stopniu kapitana. Brał udział w kampanii wrześniowej a w roku 1944 aresztowany przez gestapo i więziony w obozie w Żabikowie od 17.4 do 20.10.1944 r. 
 

../wizualizacja/weterani_powstania/12/Ludwik_Andrzejewski.jpg galeria

Ludwik_Andrzejewski.jpg

13 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:6, kwatera:1, rząd:5, miejsce:3, rodzaj grobu: rodzinny 
Andrzejewski Stanisław 
ur.12.09.1901r.- zm.20.07.1985r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Andrzejewski Stanisław

rodzice Piotr, Marcyjanna Wozignój

urodzony 12.09.1901, Sielec( Rawicz PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.19-0.2364

inne informacje Andrzejewski Stanisław jest zweryfikowanym uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego 1918/19 . jako ochotnik bierze czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w komp. Jutrosińskiej od 8.01 do 15.03.1919 r. pod dowództwem Szymanowskiego walcząc w okolicach Jutrosina, Dubina, Szkaradowa pow. Rawicz oraz Zduny pow. Krotoszyn. Od 13.06.1919 r. do 22.04.1922 r. powołany do służby w W.P. 
 
14 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:1, rząd:1, miejsce:8, rodzaj grobu: rodzinny 
Andrzejewski Stefan 
ur.17.12.1899r.- zm.09.02.1982r.- pog. 16.02.1982r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Andrzejewski Szczepan Stefan

rodzice Andrzej

urodzony 17.12.1899, Poznań Rataje( PL)

Uchwała Rady Państwa nr 02.19-0.46

inne informacje Andrzejewski Szczepan brał czynny udział :
6-1-1919 w Powstaniu Wielkopolskim walki w Poznaniu i front wielkopolski Oddział Karny podporucznik Sobirski.
1939 Obrona Warszawy 79 Pułk Piechoty /20 W.P./ odcinek Praga dowódca pułku podpułkownik Zaborowski.
10-3-1942 Baranowicze Polska Organizacja Podziemna,działalność werbunek i przygotowanie do akcji zbrojnej przeciw okupantowi niemieckiemu, sabotowanie i niszczenie urządzeń oraz transportów kolejowych.
1944 Powstanie w Warszawie, Armia Krajowa, Pułk Palmiry - Młociny, dowódca kapitan Szymon/ po zranieniu major Okoń/.
Podstawa:
Zaświadczenie Powstańców Wielkopolskich.
 
 
15 

pokaż szczegóły,

Górczyn 

GPX (cały cmentarz),
kwatera:IIIL, rząd:39, miejsce:43,  
Antoniak Andrzej 
ur.22.11.1900r.- x 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo":
na podstawie danych spisu z 1.01.1936r. Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu 
Antoniak Andrzej

rodzice Stanisław, Józefa

urodzony 22.11.1900, Mokronos( Wągrowiec PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.956

inne informacje Antoniak Andrzej brał udział w Powstaniu Wlkp. jako ochotnik z bronią w ręku w 4 Kompanii Gnieźnieńskiej. Udział w opanowaniu koszar wojskowych niem. w Gnieźnie, brał udział w walkach pod Zdziechową, Rogowo, Gąsawa, Szradowo, Zalesie, Kcynia, Szubin, Rynarzewo, od 28.12.1918 do 23.03.1924 pod dowództwem por. Wachtla i kpt. Liczbińskiego. Podstawa: książeczka wojskowa nr 0163965 wydana przez RKU Wągrowiec z dnia 03.04.1947. 
 
16 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:1, rząd:7, miejsce:7, rodzaj grobu: rodzinny 
Antoniewski Stanisław 
ur.23.04.1900r.- zm.23.09.1983r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Antoniewski Stanisław

rodzice Jan, Józefa

urodzony 23.04.1900, Sępno( Kościan PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.955

inne informacje Antoniewski Stanisław brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 28.12.1918 do 24.02.1919. W okresie tym walczył w składzie Kompanii Szamotulskiej pod dowództwem por. Matuszewskiego pod Czarnkowem, Romanowem. Po zakończeniu Powstania Wlkp. pozostał w służbie czynnej W.P. od lutego 1919 do 1923 w 7 Pułku Strzelców Wlkp., następnie został zdemobilizowany w stopniu kaprala. Podstawa: legitymacja byłego Związku Powstańców Wlkp. oraz zaśw. DOK VII w Poznaniu. 
 
17 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:6, kwatera:1, rząd:13, miejsce:4, rodzaj grobu: rodzinny 
Augustyniak Andrzej 
ur.01.11.1892r.- zm.24.10.1987r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo":
na podstawie danych spisu z 1.01.1936r. Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu 
Augustyniak Andrzej

rodzice Wojciech, Agnieszka

urodzony 01.11.1892, Dębe( Czarnków PL)

Uchwała Rady Państwa nr 01.24-0.26

inne informacje Brał czynny udział w organizowaniu powstania na miasto i powiat Czarnków jako kierownik Oddziału. Następnie z bronią w ręku we walkach o miasto Czarnków 9 stycznia 199r. wyruszył jako zastępca 2 kompanii powstańców celem, obsadzenia wiosek Romanowo i Walkowice pod dowództwem porucznika Króla. Pełnił tam służbę poleconą jako rozdzielnik posterunku oraz zaopatrzenia załogi w prowiant. W czasie od 19 lutego 1919r. brał czynny udział w napadzie na Niemców w Romanowie i Walkowicach. Następnie przydzielono Mu odcinek Marunowo, Węglewo przez dowódce kap. Cilkiego.  
 
18 

pokaż szczegóły,

Górczyn 

GPX (cały cmentarz),
kwatera:IILso, rząd:6, miejsce:17,  
Bajerlein Władysław 
ur.01.06.1894r. zm.03.04.1959r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Bajerlein Władysław

rodzice Antoni, Brygida

urodzony 01.06.1894, Opalenica( Nowy Tomyśl PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.952

inne informacje Bajerlein Władysław brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 28.12.1918 do 18.02.1919r jako podoficer w Oddziale Nowy Tomyśl pod dow. Klemczaka Edmunda w walkach pod Nowym Tomyślem i Zbąszyniem. Od 19.02.1919 - 8.10.1923 zwolniony do rezerwy jako inwalida w stopniu urz. wojsk. XI. rangi jest inwalidą i niezdolny do pracy, zarobkowo nie pracuje. 
 
19 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:1, rząd:8, miejsce:4,  
Bakoś Wawrzyniec 
ur.05.08.1900r.- zm.13.08.1982r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Bakoś Wawrzyniec

rodzice Jan, Maria

urodzony 05.08.1900, Poznań( PL)

Uchwała Rady Państwa nr 02.19-0.46

inne informacje Ob. Bakoś Wawrzyniec wstąpił dnia 25.11.1918 r. do komp. bezpieczeństwa pod dow. Krauzego na fort "Rauch" i w dniu 27.12. 1918 r. brał udział z bronią w ręku przy zdobywaniu Dworca Głównego i Prezydium Policji. Następnie pełnił służbę wartowniczą i patrole uliczne. 10.1.1919 r. wyjechał na front pod Wolsztyn i w walkach pod Babimostem poległ dowódca Krauze. 20.1.1919 r. został ranny i przewieziony do Szpitala Wojskowego w Poznaniu. Po wyleczeniu przydzielony został do 57 pp. Zwolniony z wojska został 31.12.1933 r.
Podstawa: Książka wojskowa wystawiona przez P.K.U. Poznań, nr 113 z dnia 31.12.1933 r. 
 
20 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:1, rząd:3, miejsce:1,  
Banaszak Waleria 
ur.20.11.1905r. - p.19.03.1982r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 
 
 
 
21 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:3, kwatera:1, rząd:6, miejsce:2, rodzaj grobu: rodzinny 
Bandura Stefan 
ur.13.08.1898r.- zm.11.08.1982r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Bandura Stefan

rodzice Andrzej

urodzony 13.08.1898, Buk( PL)

Uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.897

inne informacje Bandura Stefan brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku a mianowicie:
Od 28-12-1918 do 18-2-1919 jako ochotnik w Kompanii Bukowskiej i brał udział w walkach na odcinku Zbąszyń, Wolsztyn, dowódca Klimczak i Zenkteler Kazimierz.
Od 19-2-1919 do 20-9-1921 w IV Kompanii III Baonu 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich przy wyszkoleniu rekrutów oraz służba wartownicza i patrolowa w stopniu szeregowca, dowódca Zenkteler Kazimierz.
Podstawa:
Książeczka Wojskowa RKU Poznań - Miasto str 10 wstąpił jako ochotnik 28-12-1818 do Kompanii Bukowskiej.
DOK VII Referat Historyczny.
 
 
22 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:6, kwatera:1, rząd:13, miejsce:7, rodzaj grobu: rodzinny 
Bankiet Stanisław 
ur.31.03.1899r. - p.21.11.1990r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Bankiet Stanisław

rodzice Marcin, Maria

urodzony 31.03.1899, Zberki( Września PL)

Uchwała Rady Państwa nr 01.09-0.3

inne informacje Bankiet Stanisław wstąpił jako ochotnik dnia 10-2-1919 do Kompanii Śremskiej i pod dowództwem porucznika Nowaka walczył z bronią w ręku we walkach pod Nakłem, Rawiczem i Czarnkowem.
Następnie przydzielony został do 8 Pułku Strzelców i walczył we wojsku, aż do zwolnienia do 21-10-1921.
Podstawa:
Zaświadczenie wystawione przez DOK VII Poznań Referat Historyczny nr 276 - I/4275/39 z dnia 27-4-1939. 
 
23 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:6, kwatera:7, rząd:B, miejsce:5,  
Baran Adam 
ur.21.12.1900r. - p.15.11.1955r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 
 
 
 
24 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:6, kwatera:1, rząd:2, miejsce:6, rodzaj grobu: rodzinny 
Baranowski Franciszek 
ur.29.03.1905r. - p.02.02.1985r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Baranowski Franciszek

rodzice Wincenty

urodzony 29.03.1905, Kopec( Wieluń PL)

Uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.951

inne informacje Baranowski Franciszek brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 2.01.1919 do 30.03.19 na odcinku frontowym Zduny.
Następnie brał udział w walkach na froncie Sulmierzyce i Krotoszyn pod dowództwem chorążego Kamińskiego i Kinakowicza Teodora.
Po zakończeniu działań powstańczych został zdemobilizowany.
Uchwałą Komisji Weryfikacyjnej przy Zarządzie Głównym Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu nr 5153 z dnia 28.01.48 r. został Baranowski uznany za zweryfikowanego powstańca wielkopolskiego 1918/19.

Podstawa:
1. zaświadczenie tym. nr 5153 z dnia 28.01.48 r. Związku Powstańców Wielkopolskich,
2. uwierzytelniony wyciąg z repertorium 6 notariusza Jana ..włowskiego w Krotoszynie,
3. legitymacja członkowska Związku Powstańców Wielkopolskich z dnia 31.12.1948 r. 
 
25 

pokaż szczegóły,

Junikowo 

GPX (cały cmentarz),
pole:16, rząd:E, miejsce:16, rodzaj grobu: rodzinny 
Barczak Jan 
ur.19.12.1890r.- zm.3.10.1971r. 
grób weterana 
 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
baza cmentarzy 
zweryfikowane 

na podstawie danych Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego "Gniazdo": 
Barczak Jan

rodzice Stanisław, Katarzyna Mazur

urodzony 19.12.1890, Łąkociny( Ostrów Wlkp. PL)

Uchwała Rady Państwa nr 11.04-0.898

inne informacje Drugostronnie wymieniony brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 3 stycznia do 28 lutego 1919 r. w kompanii odolanowskiej pod dowództwem Gąszczaka na odcinku Odolanów, Sulmierzyce. Był wówczas w stopniu podoficera.
Brał tez udział jako ochotnik w kampanii wrześniowej 1939 r. 
 
                           
strona (232 stron)
   od 1  (5799-liczba znalezionych grobów Weteranów Powstania Wielkopolskiego)

czas dostępu do bazy: 4.539691 sec