Wydzia│ Kultury - »o│nierze AK okrŕg Wielkopolska        Powrˇt do strony g_ˇwnej

   wygeneruj link w pasku przegl▒darki
zmie˝ styl:
standard
poka┐ szczgˇ│y,
Cmentarze Miasta Poznania,
Pozna˝scy Olimpijczycy,
Wydzia│ Kultury - Weterani Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
                            strona (10 stron) od 1  (248-liczba znalezionych grobˇw »o│nierzy AK okrŕg Wielkopolska)
Wydzia│ Kultury - »o│nierze AK okrŕg Wielkopolska
wyÂwietl tabelŕ:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 

Adamczyk Jan 
s.Jˇzefa (*22.01.1908 Kozienice +11.08.1993 Pozna˝) Ps. nie ustalono, Okrŕg Radom-Kielce AK, Obwˇd Radom, Rejon Kozienice, Placˇwka Wis│a - punkt kontaktowy, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Jod│a" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu gˇrczy˝skim parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. 
parafialny Gˇrczyn 
kwatera:VPe, rz▒d:18, miejsce:2,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx

Adamczyk Wincenty 
s.Jˇzefa (*01.01.1925 Kozienice +01.01.2003 Pozna˝) Ps. "Witek", Okrŕg Radom-Kielce AK, Rejon Kozienice, Placˇwka "Wis│a Žrodek", ostatni stopie˝ wojskowy ppor, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Jod│a" Pozna˝., Miejsce pochˇwku nieustalone. 
parafialny Kiekrz 
kwatera:L, rz▒d:29, miejsce:5,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
14 
Andrzejczyk Janusz 
s.Jˇzefa (*06.10.1925 Warszawa +17.05.2004 Pozna˝) Ps. "Zadziora", strzelec, Okrŕg Warszawa AK, powstaniec warszawski, Zgrupowanie AK - Chrobry II, jeniec obozu "úambinowice" Stalag 318 VIII F, ostatni stopie˝ wojskowy ppor, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Syrena" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:5, kwatera:AK, rz▒d:CL1, miejsce:9, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
22 
Arnold Zdzis│aw 
s.Jana (*29.01.1924 Lwˇw +08.03.2011 Pozna˝) Ps. "Konrad", "Zbyszek", kapral WP, Okrŕg Lwˇw AK, 8 Ekspozytura Wywiadu Wojskowego Komendy G│ˇwnej AK Lwˇw, ostatni stopie˝ wojskowy por, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Wierchy" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:5, kwatera:AK, rz▒d:BP1, miejsce:31, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
24 
Bajo˝ska Halina 
c.Franciszka (*12.11.1921 Pozna˝ +25.02.2006 Pozna˝) Ps. "Alika", sanitariuszka, │▒czniczka, Okrŕg Warszawa AK, powstaniec warszawski, ostatni stopie˝ wojskowy por., Cz│onkini ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Syrena" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:34, kwatera:3, rz▒d:4, miejsce:71,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
32 
Banaszak Kazimierz 
s.Jana (*28.12.1916 Pozna˝ +30.04.2004 Pozna˝) Ps. nie ustalono, Okrŕg Lublin AK, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Knieje" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:11, rz▒d:21, miejsce:6, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
42 
Barczak Miros│aw 
s.Jana (*20.02.1925 Jˇzefˇw +13.08.2005 Skorzŕcin) Ps. "úosoÂ", Okrŕg Radom-Kielce AK, Inspektorat Mielec, Obwˇd Tarnobrzeg, ostatni stopie˝ wojskowy por, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Ko│o Gniezno., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:8, kwatera:7, miejsce:30, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
57 
Bednarski Adolf 
s.Szczepana (*1925 Serchˇw +03.10.2007 Pozna˝) Ps. "Boruta", Okrŕg Wo│y˝ AK, oddzia│ partyzancki "Podkowa" i "Zrŕba", 27 Wo│y˝ska Dywizja AK, ostatni stopie˝ wojskowy p│k, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Knieje" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu parafii p.w. NajÂwiŕtszego Serca Jezusa i Âw. Floriana na Je┐ycach w Poznaniu. 
parafialny zabytkowy Je┐ycki 
kwatera:AB, rz▒d:1, miejsce:223,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
68 
Bielerzewska Aleksandra 
c.Aleksandra (*14.05.1919 Pozna˝ +04.09.2007 Pozna˝) Ps. "Klio", harcerka, Okrŕg Pozna˝ AK, Szare Szeregi, Ul "Przemys│aw", Akademickie Ko│o Harcerskie w Poznaniu, wiŕzie˝ obozu »abikowo, KL RavensbrŘck, Buchenwald, ostatni stopie˝ wojskowy por., Prezes ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Szare Szeregi" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:5, kwatera:AK, rz▒d:AL, miejsce:13, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
73 
Biernacki Tadeusz 
s.Wincentego (*15.09.1923 úˇd╝ +16.03.2010 Pozna˝) Ps. "Lisne", harcerz, Okrŕg úˇd╝ AK, Szare Szeregi, Ul "Kominy", 21 úˇdzka Dru┐yna Harcerzy w úodzi (?), wiŕzie˝ KL Dachau, ostatni stopie˝ wojskowy por, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Szare Szeregi" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu parafialnym w Suchym Lesie. 
parafialny Podolany 
kwatera:I, rz▒d:G, miejsce:7,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
75 
Blach Franciszek 
s.Antoniego (*04.11.1920 Pozna˝ +06.06.2007 Pozna˝) Ps. "Bystry", harcerz, Okrŕg Pozna˝ AK, Szare Szeregi, Ul "Przemys│aw", Rejon ŽrˇdmieÂcie, Akademickie Ko│o Harcerskie w Poznaniu, wiŕziony (1940-1945) w Domu »o│nierza i Forcie VII w Poznaniu, KL Dachau i Mauthausen-Gusen, ostatni stopie˝ wojskowy por, Cz│onek ŽZ»AK "Wielkopolska" - Žrodowisko "Pa│ac" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:5, kwatera:AK, rz▒d:AP, miejsce:43, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
76 
B│asi˝ska Zofia 
c.Jana (*25.03.1926 Ostrowiec Žw. +26.06.2010 Pozna˝) Ps. "Gama", │▒czniczka, Okrŕg Radom-Kielce AK, Obwˇd Opatˇw, Rejon Ostrowiec Žw., oddzia│ │▒cznoÂci, ostatni stopie˝ wojskowy por., Cz│onkini ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Jod│a" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Mi│ostowie w Poznaniu. 
komunalny Mi│ostowo 
pole:41, kwatera:1, rz▒d:A1, miejsce:9, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
82 
Bobi˝ski Edward 
s.W│adys│awa (*02.02.1926 Stugle +18.03.2004 Pozna˝) Ps. "Edory", Okrŕg Wilno AK, Inspektorat B, 2 Wile˝ska Brygada AK, pluton "Nalewajki", oddzia│ partyzancki Antoniego Burzy˝skiego "Kmicica", ostatni stopie˝ wojskowy p│k, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Ostra Brama" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Mi│ostowie w Poznaniu. 
komunalny Mi│ostowo 
pole:2, miejsce:14, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
92 
Borowiak Klementyna 
c.Jˇzefa (*04.05.1919 Wˇlka Tanewska +06.09.2003 Pozna˝) Ps. "S│owik", │▒czniczka, Okrŕg Krakˇw AK, Placˇwka Wˇlka Tanewska-Ulanˇw, oddzia│ "Ojca Jana", ostatni stopie˝ wojskowy ppor., Cz│onkini ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Wierchy" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:5, kwatera:AK, rz▒d:BL2, miejsce:6, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
93 
Borowicz Tadeusz 
s.Henryka (*22.05.1927 Bukowina +30.03.2009 Pozna˝) Ps. Nie ustalono, Okrŕg Lublin AK, Obwˇd Bia│a Podl, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Knieje" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Mi│ostowie w Poznaniu. 
komunalny Mi│ostowo 
pole:47, kwatera:2, rz▒d:11, miejsce:10, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
95 
Borysewicz Emil 
s.Bronis│awa (*12.04.1921 »ydowicze +21.08.2007 Pozna˝) Ps. "Borsuk", "Wojciechowski", u│an, Okrŕg Nowogrˇdek AK, Zgrupowanie Sto│pce por. "Gˇry" ("Doliny"), powstaniec warszawski, Grupa "Kamipinos" - 27 pu│k u│anˇw AK, 2 szwadron, ostatni stopie˝ wojskowy por, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Ostra Brama" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:5, kwatera:AK, rz▒d:AP, miejsce:54, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
96 
Boryska Krystyna 
c.Wojciecha (*18.03.1923 Pozna˝ +16.02.2008 Pozna˝) Ps. "Krˇlewna", Okrŕg Krakˇw AK, Obwˇd Miechˇw, III pluton i kompania sztabowa 106 dp AK, ostatni stopie˝ wojskowy por., Cz│onkini ŽZ»AK Okrŕg Wielkopolska" - Žrodowisko "Wierchy" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:24, kwatera:5, rz▒d:4, miejsce:126,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
97 
Boszko Jerzy 
s.Stanis│awa (*17.10.1920 Czerwi˝sk +06.01.2006 Pozna˝) Ps. "Boruta", "Jurek", podchor▒┐y, Okrŕg Warszawa AK, Inspektorat Ciechanˇw, Grupa Kampinos - 78 pp AK, 1. kompania por. "Zetesa", ostatni stopie˝ wojskowy por, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Syrena" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Mi│ostowie w Poznaniu. 
komunalny Mi│ostowo 
pole:4, kwatera:14, rz▒d:A, miejsce:5, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
115 
Bystrzycki Przemys│aw 
s.Tadeusza (*23.05.1923 PrzemyÂl +06.10.2004 Pozna˝) Ps. "Grzbiet", "Kreda", wywieziony do Kazachstanu, 2 Korpus Polski, Samodzielny Batalion Dzieci Lwowskich 6 DP, cichociemny, Okrŕg Krakˇw AK, dowˇdca tajnej radiostacji 1 Pu│ku Piechoty Strzelcˇw Podhala˝skich AK, wiŕzie˝ PRL, ostatni stopie˝ por, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Knieje" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Zas│u┐onych Wielkopolan w Poznaniu. 
zabytkowy Zas│u┐onych Wielkopolan 
kwatera:7, miejsce:14,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
121 
Cetner Leszek 
s.Micha│a (*22.01.1922 Kielce +31.10.2005 Brodnica) Ps. "RyÂ", Okrŕg Radom-Kielce AK, Obwˇd W│oszczowa, ostatni stopie˝ wojskowy kpt, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Jod│a" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Mi│ostowie w Poznaniu. 
komunalny Mi│ostowo 
pole:PU, kwatera:Z3, miejsce:145, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
127 
Chmielewski Heliodor 
s.Adama (*21.06.1928 Pozna˝ +20.02.1995 Pozna˝) Ps. nie ustalono, harcerz, Okrŕg Pozna˝ AK, Szare Szeregi, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Szare Szeregi" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:10, kwatera:1, rz▒d:A, miejsce:10, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
144 
Ciosa˝ski Boles│aw 
s.Jˇzefa (*1927 Pozna˝ +21.10.2005 Pozna˝) Ps. "Zygmunt", Okrŕg Warszawa AK, Armia Ludowa DK I-2 Brygada Warszawa PAL(?), powstaniec warszawski, V Obwˇd (Mokotˇw) Okrŕgu Warszawa Armii Krajowej - batalion "Oaza", ostatni stopie˝ wojskowy por, Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Syrena" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu parafii p.w. NajÂwiŕtszego Serca Jezusa i Âw. Floriana na Je┐ycach w Poznaniu. 
parafialny zabytkowy Je┐ycki 
kwatera:L, rz▒d:10, miejsce:6,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
148 
Cybulski Jerzy 
s.Witolda (*28.03.1921 Kromolice +10.10.1996 Pozna˝) Ps. "Brzoza", │▒cznik, Okrŕg úˇd╝ AK, Obwˇd Rawa Maz., Rejon Konopnica, Pluton "Radwan", Cz│onek ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Syrena" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu gˇrczy˝skim parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. 
parafialny Gˇrczyn 
kwatera:IIIL, rz▒d:30, miejsce:40,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
157 
Czarniecka Janina 
c.Franciszka (*05.05.1923 Opoczno +15.09.2005 ZaniemyÂl) Ps. "Irena", Okrŕg Radom-Kielce AK, Obwˇd Ko˝skie, Zgrupowanie "Odwet", 74 pp AK, ostatni stopie˝ wojskowy por., Cz│onkini ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Wierchy" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:5, kwatera:AK, rz▒d:AL, miejsce:11, rodzaj grobu: rodzinny 
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
165 
Czerwiakowska Maria 
c.Stanis│awa (*13.05.1921 Kopytˇwka +31.08.2004 Pozna˝) Ps. "Irka", │▒czniczka, sanitariuszka, Okrŕg Radom-Kielce AK, Obwˇd Opatˇw, Placˇwka Iwaniska., Cz│onkini ŽZ»AK Okrŕg "Wielkopolska" - Žrodowisko "Jod│a" Pozna˝., Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym na Mi│ostowie w Poznaniu. 
komunalny Junikowo 
pole:3, kwatera:8, rz▒d:5, miejsce:193,  
baza cmentarzy 
Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
                           
strona (10 stron)
   od 1  (248-liczba znalezionych grobˇw »o│nierzy AK okrŕg Wielkopolska)

czas dostŕpu do bazy: 6.816629 sec