Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz ulic,
wykaz utrudnień,

pokaż wybrane utrudnienie w ruchu

znaleziono w 92 warstwach 13722 planowanych inwestycji i remontów, w tym 12179(88.8%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                                                       strona (1 stron) od 1  (19-liczba znalezionych odcinków)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
początek odcinka
koniec odcinka
WYKRES_GANTTA
(YYYY.MM.DD) (YYYY.MM.DD)
50586 
ul. Czajcza 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Wierzbięcice
(42578)
ul. Wierzbięcice
(42579)
do węzła:

ul. Czajcza
(50587)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
49228 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Krzyżowa
(44552)
ul. Jana Kilińskiego
(47439)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47486)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47488)
ul. Józefa Wybickiego
(43401)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
47966 
ul. św. Jerzego 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(37430)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47487)
do węzła:

ul. św. Jerzego
(47967)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
47487 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(37430)
ul. św. Jerzego
(47966)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47486)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(33984)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
47486 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47487)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(33984)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(49228)
ul. Krzyżowa
(44552)
ul. Jana Kilińskiego
(47439)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
47485 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47483)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47484)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
47484 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47485)
do węzła:

ul. Przemysłowa
(36488)
ul. Władysława Sikorskiego
(44049)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(37428)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
47483 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Górna Wilda
(42338)
ul. Wierzbięcice
(42578)
ul. Wierzbięcice
(42576)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47485)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
47439 
ul. Jana Kilińskiego 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Jana Kilińskiego
(47441)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(49228)
ul. Krzyżowa
(44552)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47486)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
44552 
ul. Krzyżowa 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(49228)
ul. Jana Kilińskiego
(47439)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47486)
do węzła:

ul. Krzyżowa
(44551)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
44049 
ul. Władysława Sikorskiego 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Przemysłowa
(36488)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47484)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(37428)
do węzła:

ul. Władysława Sikorskiego
(44050)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
42579 
ul. Wierzbięcice 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Wierzbięcice
(42578)
ul. Czajcza
(50586)
do węzła:

ul. Wierzbięcice
(42580)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
42578 
ul. Wierzbięcice 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47483)
ul. Górna Wilda
(42338)
ul. Wierzbięcice
(42576)
do węzła:

ul. Wierzbięcice
(42579)
ul. Czajcza
(50586)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
42576 
ul. Wierzbięcice 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Wierzbięcice
(42577)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47483)
ul. Górna Wilda
(42338)
ul. Wierzbięcice
(42578)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
42338 
ul. Górna Wilda 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47483)
ul. Wierzbięcice
(42578)
ul. Wierzbięcice
(42576)
do węzła:

ul. Górna Wilda
(42339)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
37430 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(37429)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47487)
ul. św. Jerzego
(47966)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
37429 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 

->cała ulica,
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(37428)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(37430)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
37428 
ul. 28 Czerwca 1956 r. 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Przemysłowa
(36488)
ul. Władysława Sikorskiego
(44049)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47484)
do węzła:

ul. 28 Czerwca 1956 r.
(37429)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
36488 
ul. Przemysłowa 

->cała ulica,
do węzła:

ul. Przemysłowa
(36487)
do węzła:

ul. Władysława Sikorskiego
(44049)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(47484)
ul. 28 Czerwca 1956 r.
(37428)
planowane inwestycje PIM 
 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
1453 

->edycja,
->wybierz,
->wszystkie odcinki zadania,
->mapa,
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
Zadanie przekazane WdR przez ZTM ZTM/P/007 
2015-10-05 11:24:04 
katali 
2020.08.17 
2022.07.31 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (19-liczba znalezionych odcinków)

czas dostępu do bazy: 11.489253 sec