Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
czytaj opis,
edycja,
kolizje,
podaj zakres dat (w formacie 25-06-2022)
od do
pokaż uzgodnienie ZUD[NR/ROK]

znaleziono w 7 warstwach 7 planowanych inwestycji i remontów, przedstawiono na mapie czytaj opis
                                                       strona (1 stron) od 1  (7-liczba znalezionych utrudnień)
Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
wykres na osi czasu

po frazie
tak nie
oraz(AND) lub(OR)
planowane inwestycje PIM 
 
OK 
etap przetargu i budowy 
w trakcie 
2020-08-17
2022-07-31 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD: 2337/2017 pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
1453 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 
aktualnie rozjazd Górna Wilda do skrzyżowania ul. Kilińskiego/Krzyżowa 
Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.  
2015-10-05 11:24:04 
katali 
15 
2022-05-24 13:18:07 
ZUD nieznany gestor - e 
 
OK 
uzgodnione w ZUD 
w trakcie 

2050-12-31
wg powiązań:
2020-03-17
2022-08-28
 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD powiązano z : planowane inwestycje PIM pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
86043 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
ul. Pamiątkowa, ul. Ignacego Prądzyńskiego, ul. Jana Żupańskiego, ul. Fabryczna, ul. 28 Czerwca 1956 r., ul. Antoniego Kosińskiego, ul. Górna Wilda, ul. Józefa Wybickiego, ul. Józefa Garczyńskiego, ul. Krzyżowa, ul. Jana Kilińskiego, ul. św. Jerzego, ul. Antoniego Madalińskiego,  
35210, 35713, 36268, 37317, 37430, 39010, 42338, 43401, 44271, 44551, 47439, 47966, 50673,  
2337/2017
przewody na mapie
Przewód elektroenergetyczny proj. lub w bud. 
2020-03-16 10:13:29 
automat 
2 
2021-12-09 22:28:27 
ZUD nieznany gestor - w 
 
OK 
uzgodnione w ZUD 
w trakcie 

2050-12-31
wg powiązań:
2020-03-17
2022-08-28
 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD powiązano z : planowane inwestycje PIM pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
86729 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego, ul. Przemysłowa, ul. Jana Spychalskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r., ul. Wierzbięcice, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Krzyżowa, ul. Jana Kilińskiego, ul. św. Jerzego,  
36149, 36487, 36633, 37428, 42578, 44049, 44551, 47439, 47966,  
2337/2017
przewody na mapie
Przewód wodociągowy proj. lub w bud. 
2020-03-16 10:18:29 
automat 
2 
2021-12-23 22:19:21 
ZUD nieznany gestor - t 
 
OK 
uzgodnione w ZUD 
w trakcie 

2050-12-31
wg powiązań:
2020-03-17
2022-08-28
 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD powiązano z : planowane inwestycje PIM pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
87905 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
ul. Przemysłowa, ul. Wierzbięcice, ul. Jana Spychalskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r., ul. Dezyderego Chłapowskiego, ul. Fabryczna, ul. Górna Wilda, ul. Józefa Wybickiego, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Krzyżowa, ul. Jana Kilińskiego, ul. św. Jerzego, ul. Antoniego Kosińskiego,  
36488, 36552, 36632, 37428, 39201, 39937, 42338, 43401, 44049, 44552, 47439, 47966, 50582,  
2337/2017
przewody na mapie
Przewód telekomunikacyjny proj. lub w bud. 
2020-03-16 10:20:09 
automat 
1 
2021-12-09 22:28:54 
ZUD nieznany gestor - k 
 
OK 
uzgodnione w ZUD 
w trakcie 

2050-12-31
wg powiązań:
2020-03-17
2022-08-28
 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD powiązano z : planowane inwestycje PIM pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
90419 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
ul. Przemysłowa, ul. 28 Czerwca 1956 r., ul. Górna Wilda, ul. Wierzbięcice, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Krzyżowa, ul. Jana Kilińskiego, ul. św. Jerzego,  
36488, 37428, 42338, 42572, 44049, 44552, 47439, 47966,  
2337/2017
przewody na mapie
Przewód kanalizacyjny proj. lub w bud. 
2020-03-16 10:24:51 
automat 
1 
2021-12-09 22:28:07 
ZUD nieznany gestor - g 
 
OK 
uzgodnione w ZUD 
w trakcie 

2050-12-31
wg powiązań:
2020-03-17
2022-08-28
 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD powiązano z : planowane inwestycje PIM pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
91145 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
ul. Przemysłowa, ul. 28 Czerwca 1956 r., ul. Górna Wilda, ul. Wierzbięcice, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Krzyżowa, ul. Jana Kilińskiego, ul. św. Jerzego, ul. Czajcza, ul. Jana Spychalskiego,  
36488, 37428, 42338, 42572, 44049, 44551, 47439, 47966, 50586, 51017,  
2337/2017
przewody na mapie
Przewód gazowy proj. lub w bud. 
2020-03-16 10:27:38 
automat 
1 
2021-12-09 22:28:20 
ZUD nieznany gestor - co 
 
OK 
uzgodnione w ZUD 
w trakcie 

2050-01-01
wg powiązań:
2020-03-17
2022-08-28
 


->kolizje
->kolizje w czasie trwania utrudnienia
uzgodnienie ZUD powiązano z : planowane inwestycje PIM pokaż wszystkie

Portal SIP:
OpenStreetMap: mapa
Google Maps: mapa satelita
plik: gpx
96522 

edycja,
link do utrudniena,
wszystkie odcinki zadania,
ul. Jana Żupańskiego, ul. Wierzbięcice, ul. św. Czesława,  
36263, 36552, 42563,  
2337/2017
przewody na mapie
Przewód ciepłowniczy proj. lub w bud. 
2020-03-24 12:28:54 
automat 
1 
2021-05-12 22:53:50 
                                                      
strona (1 stron)
   od 1  (7-liczba znalezionych utrudnień)

czas dostępu do bazy: 24.398407 sec