pokaż opis zmiany
15.07.2020 - korekta grupy warstw: Utrudnienie w ruchu na przeciętym odcinku ulicy. Poprawiono znajdowanie utrudnienia w ruchu na odcinku, który został podzielony w związku ze zmianą układu komunikacyjnego. Do tej pory utrudnienie było wiązane tylko z jednym z takich odcinków. Zmiany te umożliwiają także prawidłową interpretację kolizji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych
zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
17.06.2020 - usprawnienie usługi: wirtualne utrudnienie w ruchu w wersji internetowej. Uruchomiono w Internecie w iGeoMap tworzenie własnego utrudnienia w ruchu wraz z geometrią. Pozwala to użytkownikom po zmianie kategorii/rodzaju utrudnienia wprowadzanie utrudnień także w zakresie ich geomerii
UWAGA! Sama warstwa wirtualnego utrudnienia nie jest dostępna obecnie w wersji internetowej z uwag na brak autoryzacji
.
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
15.06.2020 - grupa warstw: Wirtualne utrudnienie w ruchu. Po wysłaniu markera umożliwiono założenie własnego, wirtualnego utrudnienia w ruchu. Odcinki ulic są blokowane automatycznie.
Wszystkie wirtualne utrudnienia są widoczne w raporcie utrudnień.
Wirtualne utrudnienia użytkownika są dostępne w warstwach użytkownika w dwóch wersjach: szybciej działającej ale z uproszczoną prezentacją multipoligonów oraz wolniejszej ale z prawidłowymi multipoligonami.
Przy pomocy dotychczasowych narzędzi edycyjnych można takie wirtualne utrudnienie przekształcić w utrudnienie koordynacji inwestycji i remontów.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca warstwy: [] wirtualne zdarzenie
zmiana dotycząca warstwy: [] wirtualne zdarzenie (szybsza, uproszczona interpretacja multipoligonów)

pokaż opis zmiany
09.09.2019 - grupa warstw: planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
Planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zostały wydzielone z planowanych inwestycji i remontów PIM. Administratorem tych danych nadal jest PIM.
W raportach dodano kolumnę z ``etapem``.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - edycja
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz utrudnień - edycja
zmiana dotycząca grupy warstw: PIM PBO

pokaż opis zmiany
24.05.2019 - usprawnienie usługi: Utrudnienia ruchu - kolizje w czasie. Dodano możliwość wyświetlenia tylko kolizji odbywających się w czasie zadanego utrudnienia.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz kolizji

pokaż opis zmiany
23.05.2019 - usługa: Utrudnienia ruchu kolizje. Wzorem kolizji dla koordynacji inwestycji i remontów powstał raport kolizji dla wszystkich zarejestrowanych utrudnień.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz kolizji

pokaż opis zmiany
27.10.2014 - grupa warstw: nowe warstwy w "Wydarzeniach powodujących utrudnienia w ruchu". Dodano nowe warstwy do utrudnień w ruchu - strefa 30.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
03.09.2014 - usprawnienie usługi: Link do utrudnień w ruchu. W warstwach utrudnień w ruchu zmieniono działanie linku - obecnie wyświetla się lista wszystkich odcinków ulic których dotyczy utrudnienie.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Utrudnienia w ruchu - odcinki osi dróg
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu