pokaż opis zmiany
15.07.2020 - korekta grupy warstw: Utrudnienie w ruchu na przeciętym odcinku ulicy. Poprawiono znajdowanie utrudnienia w ruchu na odcinku, który został podzielony w związku ze zmianą układu komunikacyjnego. Do tej pory utrudnienie było wiązane tylko z jednym z takich odcinków. Zmiany te umożliwiają także prawidłową interpretację kolizji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych
zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
17.06.2020 - usprawnienie usługi: wirtualne utrudnienie w ruchu w wersji internetowej. Uruchomiono w Internecie w iGeoMap tworzenie własnego utrudnienia w ruchu wraz z geometrią. Pozwala to użytkownikom po zmianie kategorii/rodzaju utrudnienia wprowadzanie utrudnień także w zakresie ich geomerii
UWAGA! Sama warstwa wirtualnego utrudnienia nie jest dostępna obecnie w wersji internetowej z uwag na brak autoryzacji
.
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
30.03.2020 - usprawnienie usługi: link do mapy przewodów uzgodnienia ZUD i inwestycji AQUANET. Do raportów koordynacji inwestycji dodano bezpośrednie linki do mapy przedstawiającej projektowane przewody uzgodnione w ZUD i inwestycji AQUANET.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz odcinków
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz kolizji

pokaż opis zmiany
12.03.2020 - usprawnienie usługi: kolizje obiektów geometrycznych koordynacji. W kolizjach koordynacji inwestycji i remontów obok raportowania inwestycji podpiętych do tych samych odcinków ulic dodano raportowanie wynikające ze wzajemnego przecięcia obiektów geometrycznych podpiętych do utrudnień. W przypadku obiektów liniowych i punktowych przyjęto bufor przeszukiwania równy 12m. W przypadku dużych obiektów geometrycznych (np. duże uzgodnienia ZUD) obliczenie kolizji może trwać nawet kilkanaście sekund.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
18.02.2020 - usprawnienie usługi administracyjnej: import danych z Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDM. Dodano import danych opisowych inwestycji i remontów z Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDM. W przypadku występowania numeru uzgodnienia dokumentacji GESUT automatycznie zostają dopięte odpowiednie odcinki ulic. W warstwach uzgodnienia dokumentacji zmienione zostają daty od do oraz dodana informacja o źródle zmiany.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Uzgodnione zgłoszenia w ZUD nieznanych inwestorów sieci (do 10.05.2018)
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Dróg Miejskich
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 24.03.2020 grupy warstw: Uzgodnione zgłoszenia w ZUD gestorów sieci
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Uzgodnione zgłoszenia w ZUD nieznanych inwestorów sieci (do 10.05.2018)

pokaż opis zmiany
05.02.2020 - usprawnienie grupy warstw: AQUANET warstwy robocze. Obsłużono etap inwestycji na podstawie dat przesyłanych w roboczych danych importowanych z AQUANETU na mapie oraz w raportach
W raporcie ``Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz`` domyślnie włączone jest wyszukiwanie tylko aktywnych utrudnień.
Przyspieszono generowanie warstw utrudnień.

_

_

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: AQUANET warstwy robocze

pokaż opis zmiany
05.02.2020 - usługa: Informacja mailowa o zmianach w geometrii utrudnienień. Powstała usługa badająca w trybie dziennym zmiany w tabelach zawierajacych kolumny geometryczne a związanych z koordynacją utrudnień w ruchu. Każda zmiana w geometrii utrudnień jest awizowana na drodze mailowej pracownikom PIM. Korespondencja zawiera informacje niezbedne dla łatwej lokalizacji utrudnienia.
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
31.10.2019 - usprawnienie usługi: Umożliwienie dodawania załączników w usłudze \"Zgromadzenia utrudnienia - obiekty edycja\". Poszerzono funkcjonalność usługi "Zgromadzenia utrudnienia - obiekty edycja" - umożliwiono dodawanie załączników graficznych w trybie edycji obiektu lub po jego dodaniu.

Nowa funkcjonalność - dodawanie załącznika

Nowa funkcjonalność - dodawanie załącznika


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
18.10.2019 - usprawnienie usługi: Link do utrudnienia w internecie. Do koordynacji dodano możliwość wygenerowania linku do konkretnego utrudnienia. Ułatwi to np. przekazanie informacji o utrudnieniu mailem.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
04.10.2019 - grupa warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM).
- utworzono nową grupę warstw ``Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)``
- raporty koordynacji rozszerzono o utrudnienia związane z imprezami sportowymi, zgromadzeniami publicznymi i objazdami, zajęciami pasów drogowych, zamknięciami ulic i innymi (ZDM)
- obok warstw zbiorczych utworzono warstwy poszczególnych imprez sportowych i zgromadzeń publicznych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych

pokaż opis zmiany
23.09.2019 - usprawnienie usługi: Koordynacja inwestycji i remontów. W raportach dotyczących Koordynacji planowanych inwestycji i remontów:
- rozdzielono status daty ``w trakcie i planowane`` na ``w trakcie`` i ``planowane``
- format koumny ``zakres ``zadania`` zmieniono na text area
- w wersji administracyjnej dodano obsługę przesyłania uwag pomiedzy gestorami a administratorami.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz utrudnień - edycja

pokaż opis zmiany
09.09.2019 - grupa warstw: planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
Planowane inwestycje i remonty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zostały wydzielone z planowanych inwestycji i remontów PIM. Administratorem tych danych nadal jest PIM.
W raportach dodano kolumnę z ``etapem``.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - edycja
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz utrudnień - edycja
zmiana dotycząca grupy warstw: PIM PBO

pokaż opis zmiany
12.04.2016 - grupa warstw: Koordynacja - INNI GESTORZY. Do grup dotyczących Koordynacji planowanych robót w pasach drogowych zarządzanych przez ZDM dodano nowe podgrupy zawierające planowane remonty i inwestycje innych gestorów. Bedą tam znajdowały się roboty mniejszych gestorów nieposiadających uprawnień do edycji.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Koordynacja OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty

pokaż opis zmiany
18.12.2015 - usprawnienie usługi: Koordynacja - oś czasu. Dodano oś czasu do usługi przeglądania planowanych inwestycji i remontów.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
08.12.2015 - usługa: filtrowanie po datach inwestycji i remontów, wykaz kolizji.
-do wykazu "Koordynacja planowanych inwestycji i remontów" dodano możliwość filtrowania po datach rozpoczęcia i zakończenia
-do wykazu "Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli" dodano wykaz potencjalnych kolizji z planowanymi inwestycjami i remontami.

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz kolizji (wersja testowa)

pokaż opis zmiany
12.11.2015 - usprawnienie usługi: status daty w Koordynacji inwestycji i remontów. Do zestawień tabelarycznych Koordynacji planowanych inwestycji i remontów dodano kolumnę z informacją o statusie wynikającym z dat rozpoczęcia i zakończenia utrudnienia (planowane, w trakcie, zakończone).

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz

pokaż opis zmiany
08.10.2015 - grupa warstw: Koordynacja planowanych inwestycji i remontów.
- do grupy warstw "Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu" dodano podgrupy planowanych inwestycji i remontów wymagających koordynacji.
- powstała nowa warstwa "[] koordynacja planowanych inwestycji i remontów zawiera odcinki dróg, na których zarejestrowano więcej niż jeden planowany remont lub inwestycję.
- wykonano zestawienia tabelaryczne.

_

_

_

_


zmiana dotycząca karty nowej funkcjonalności: usługa Koordynacja zajęć pasów drogowych
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 13.10.2015 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 05.04.2018 grupy warstw: Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu OLD
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu