pokaż opis zmiany
15.07.2020 - korekta grupy warstw: Utrudnienie w ruchu na przeciętym odcinku ulicy. Poprawiono znajdowanie utrudnienia w ruchu na odcinku, który został podzielony w związku ze zmianą układu komunikacyjnego. Do tej pory utrudnienie było wiązane tylko z jednym z takich odcinków. Zmiany te umożliwiają także prawidłową interpretację kolizji.

_

_


zmiana dotycząca usługi: SIP - utrudnienia w ruchu - wykaz
zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych
zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
20.02.2020 - usprawnienie grupy warstw: Koordynacja inwestycjii - przeciecie odcinków ulic granicami pasa drogowego. Odcinki ulic zostały przecięte granicami pasa drogowego. Zmiana pozwala na bardziej szczegółowe i wiarygodne powiązanie inwestycji z odcinkami dróg.

sposób przyciecia odcinków ulic przez granicę pasa drogowego

sposób przyciecia odcinków ulic przez granicę pasa drogowego

automatycznie znalezione odcinki przed zmianą

automatycznie znalezione odcinki przed zmianą

automatycznie znalezione odcinki po zmianie

automatycznie znalezione odcinki po zmianie


zmiana dotycząca warstwy: [] dwukierunkowe odcinki osi dróg (MMP)
zmiana dotycząca warstwy: [] jednokierunkowe odcinki osi dróg (MMP)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych
zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
31.10.2019 - grupa warstw: Warstwy koordynacji planowanych inwestycji i remontów oraz ograniczeń w ruchu. Zmieniono nazwy i lokalizację w drzewie warstw SIP grup i warstw koordynacji planowanych inwestycji i remontów oraz ograniczeń w ruchu.

_

_


zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych
zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu
zmiana dotycząca grupy warstw: Zarząd Dróg Miejskich

pokaż opis zmiany
04.10.2019 - grupa warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM).
- utworzono nową grupę warstw ``Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)``
- raporty koordynacji rozszerzono o utrudnienia związane z imprezami sportowymi, zgromadzeniami publicznymi i objazdami, zajęciami pasów drogowych, zamknięciami ulic i innymi (ZDM)
- obok warstw zbiorczych utworzono warstwy poszczególnych imprez sportowych i zgromadzeń publicznych.

_

_


zmiana dotycząca usługi: Koordynacja planowanych inwestycji, remontów, imprez sportowych i zgromadzeń pubicznych - wykaz
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - objazdy, zajęcia pasów drogowych, zamknięcia ulic i inne (ZDM)
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych

pokaż opis zmiany
27.09.2019 - grupa warstw: Koordynacja zgromadzeń publicznych i imprez sportowych. Obok istniejacej grupy warstw ``Koordynacja planowanych robót w pasach drogowych zarządzanych przez ZDM`` utworzono \nową grupę: ``Koordynacja zgromadzeń publicznych i imprez sportowych``. Przeniesiono tam odpowiednie warstwy z grupy ``Wydarzenia powodujące utrudnienia w ruchu``. Trwaja uzgodnienia w sprawie prezentacji kolizji pomiędzy warstwami obu grup.

_

_


zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja - planowane inwestycje i remonty
zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych
zmiana dotycząca grupy warstw: Ograniczenia w ruchu

pokaż opis zmiany
16.08.2019 - grupa warstw: Imprezy sportowe. Znmieniono nazwę grupy warstw z ``Imprezy sportowe (POSIR)``na Imprezy sportowe``
Obok dotychczasowego rodzaju utrudnienia w ruchu ``[] imprezy sportowe (POSIR)`` dodano nową warstwę ``[] imprezy sportowe (inny organizator)``. Warstwa ta jest administrowana przez PIM.

_

_


zmiana dotycząca warstwy: [] wszystkie imprezy sportowe (inny organizator)
zmiana dotycząca usuniętej w dniu 03.10.2019 grupy warstw: Imprezy sportowe
obecnie zmiana dotycząca grupy warstw: Koordynacja wydarzeń kulturalno-historycznych, zgromadzeń publicznych i imprez sportowych