Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz ulic (wersja testowa)        Powrót do strony g_ównej

   wygeneruj link w pasku przeglądarki
zmień styl:
standard
wykaz odcinków,
znaleziono w 7 warstwach 457 realizowanych zadań, w tym 445 (97.4%) przedstawiono na mapie czytaj opis
                            strona (27 stron) od 1  (674-liczba znalezionych ulic)
Realizowane zadania ZDM i Rad Osiedli - wykaz ulic (wersja testowa)
wyświetl tabelę:  
 w poziomie 
  lub w  
 lub 
2999 
ul. Trzemeszeńska 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-01-01
2019-12-31 
ul. Trzemeszeńska (strona północna) 
 
2999 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
projekt zagospodarowania północnej strony ul. Trzemeszeńskiej budowa zatoczek parkingowych i chodników 
budowa chodników 
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
3025 
ul. Nałęczowska 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-01-01
2019-12-31 
ul. Nałęczowska 
Etap na odc. ul. Lubieńska - ul. Krynicka 
3025 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Nałęczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubieńskiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany) 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
3035 
ul. Skibowa 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-01-01
2019-12-31 
ul. Szczepankowo, ul. Skibowa 
u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa 
3035 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
wykonanie koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa (Os. Szcz.-Spł.-Krz.) 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
3035 
ul. Szczepankowo 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-01-01
2019-12-31 
ul. Szczepankowo, ul. Skibowa 
u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa 
3035 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
wykonanie koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa (Os. Szcz.-Spł.-Krz.) 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
3036 
ul. Murawa 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2016-01-01
2019-12-31 
ul. Murawa 
po zachodniej stronie ul. Murawa wzdłuż bloków PTBS 
3036 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa brakującego odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa na wysokości bloków PTBS (Os. Nowe Winogrady Południe) 
budowa utwardzonych ulic gminnych 
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
3087 
ul. św. Wawrzyńca 

wszystkie odcinki ulicy,
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
zakończone 
2016-01-01
2019-12-31 
ul. Św. Wawrzyńca 
odc. od ul. Żeromskiego do ul. Pułaskiego 
3087 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa ul. Św. Wawrzyńca 
 
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
3090 
ul. Bolesława Krzywoustego 

wszystkie odcinki ulicy,
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2016-01-01
2019-12-31 
ul. Milczańska 
 
3090 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej 
prace projektowe, roboty 
2016-02-05 10:52:35 
romjac 
3189 
ul. Poranek 

wszystkie odcinki ulicy,
remonty ze środków celowych RO 
etap planowania 
 
zakończone 
2016-02-18
2019-12-31 
ul. Poranek 
na odc. od przejścia przy bloku nr 19 (przy łuku) do ul. Marcelińskiej, po stronie północnej 
3189 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
remont chodnika w ul. Poranek na odc. od przejścia przy bloku o numerze 19 (przy łuku) do ul. Marcelińskiej, po stronie północnej 
remont chodnika 
2016-02-18 11:37:57 
romjac 
3195 
ul. Radyńska 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-02-18
2019-12-31 
ul. Radyńska 
na odc. od ul. Kowalewickiej do bez przejazdu 
3195 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem 
projekt i budowa drogi 
2016-02-18 11:59:34 
romjac 
3217 
ul. Jakuba Krauthofera 

wszystkie odcinki ulicy,
remonty ze środków celowych RO 
etap planowania 
 
zakończone 
2016-02-18
2019-12-31 
ul. Krauthoffera 
na odc. od ul. Dmowskiego do ul. Góreckiej, po stronie południowej 
3217 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
remont chodnika w ul. Krauthoffera na odc. od ul. Dmowskiego do ul. Góreckiej, po stronie południowej (Os. Górczyn) 
remont chodnika 
2016-02-18 13:04:05 
romjac 
3225 
ul. Bukowska 

wszystkie odcinki ulicy,
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
zakończone 
2018-02-18
2019-12-31 
ul. Grunwaldzka 
na odc. od ul. Roosevelta do ul. Stolarskiej 
3225 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - odcinek od ul. Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich 
wykonanie dokumentacji, roboty 
2016-02-18 13:24:22 
romjac 
3225 
ul. Grunwaldzka 

wszystkie odcinki ulicy,
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
zakończone 
2018-02-18
2019-12-31 
ul. Grunwaldzka 
na odc. od ul. Roosevelta do ul. Stolarskiej 
3225 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - odcinek od ul. Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich 
wykonanie dokumentacji, roboty 
2016-02-18 13:24:22 
romjac 
3225 
ul. Śniadeckich 

wszystkie odcinki ulicy,
planowane inwestycje ZDM 
etap projektowania 
 
zakończone 
2018-02-18
2019-12-31 
ul. Grunwaldzka 
na odc. od ul. Roosevelta do ul. Stolarskiej 
3225 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - odcinek od ul. Stolarskiej do ulicy Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich 
wykonanie dokumentacji, roboty 
2016-02-18 13:24:22 
romjac 
3254 
ul. Dobrowita 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-02-19
2019-12-31 
ul. Dobrowita 
na odc. od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja; rys. nr 5 
3254 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
wykonanie projektu budowy dróg ul. Dobrowita - na odc. od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja (Os. Antoninek-Z-K) 
budowa w zakresie jezdni i chodników (chodnik jednostronny lub pieszojezdnia) wraz z odwodnieniem, oświetlenie istniejące 
2016-02-19 13:57:49 
romjac 
3255 
ul. Dobrochny 

wszystkie odcinki ulicy,
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2016-02-19
2019-12-31 
ul. Dobrochny 
na odc. od ul. Św. Kingi do ul. Świętochny; rys. nr 6 
3255 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa drogi w ul. Dobrochny na odc. od ul. Św. Kingi do ul. Świętochny wraz z odwodnieniem, w zakresie jezdni i chodników (Os. Antoninek-Z-K) 
budowa w zakresie jezdni i chodników wraz z odwodnieniem 
2016-02-19 13:58:53 
romjac 
3256 
ul. Świętochny 

wszystkie odcinki ulicy,
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2016-02-19
2019-12-31 
ul. Świętochny 
na odc. od ul. Władymira do ul. Św. Kingi; rys. nr 7 
3256 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa drogi w ul. Świętochny na odc. od ul. Władymira do ul. Św. Kingi bez oświetlenia, wraz z odwodnieniem (Os. Antoninek-Z-K) 
budowa w zakresie jezdni i chodników bez oświetlenia wraz z odwodnieniem 
2016-02-19 14:00:09 
romjac 
3257 
ul. Władymira 

wszystkie odcinki ulicy,
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2016-02-19
2019-12-31 
ul. Władymira 
na odc. od ul. Bożeny do ul. św. Kingi; rys. nr 8 
3257 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa drogi w ul. Władymira na odc. od ul. Bożeny do ul. św. Kingi w zakresie jezdni i chodników wraz z odwodnieniem, bez oświetlenia (Os. Antoninek-Z-K) 
budowa w zakresie jezdni i chodników, bez oświetlenia 
2016-02-19 14:01:23 
romjac 
3258 
ul. Miłowita 

wszystkie odcinki ulicy,
planowane inwestycje ZDM 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2016-02-19
2019-12-31 
ul. Miłowita 
na odc. od nowej nawierzchni (przy posesjach o adresach Miłowita 2,4) do ulicy Leszka; rys. nr 9 
3258 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
Budowa ul. Miłowita (zadanie wycofane) 
budowa w zakresie jezdni i chodników wraz z odwodnieniem, bez oświetlenia, chodnik jednostronny po stronie południowej (po stronie posesji) 
2016-02-19 14:02:35 
romjac 
3279 
ul. Walentego Stefańskiego 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
zakończone 
2016-02-22
2019-12-31 
ul. Stefańskiego 
na odc. od ul. Buczka do ul. Kwiatkowskiego 
3279 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa pieszojezdni w ul. Stefańskiego (na odc. ul. Buczka do ul. Kwiatkowskiego) o szerokości 5,00 m i długości ok. 300 m 
budowa pieszojezdni z odwodnieniem powierzchniowym kostka pozbruk eko dł. 300,0x5,0. Rada proponuje wykonać jedną dokumentację dla ul. Stefańskiego oraz ul. Kwiatkowskiego 
2016-02-22 09:08:59 
romjac 
3282 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
zakończone 
2016-02-22
2019-12-31 
ul. Kwiatkowskiego 
odc. od ul. Stefańskiego do ul. Burszty 
3282 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa jezdni o szerokości 4,5 m z progiem zwalniającym w ul. Kwiatkowskiego (na odc. Stefańskiego - Burszty), budowa skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego/Burszty 
budowa jezdni z powierzchniowym odwodnieniem Kostka pozbruk eko wraz z budową 1 progu zwalniającego 151,0x4,5=679,5m2 
2016-02-22 09:29:03 
romjac 
3283 
ul. Hugona Kołłątaja 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków 2016-2019 RO 
etap planowania 
 
zakończone 
2016-02-22
2019-12-31 
ul. Kołłątaja 
odc. ul. Opolska do ul. Winiarskiego 
3283 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
budowa chodnika o szerokości 2,00 m w ul. Kołłątaja (odc. Opolska-Winiarskiego)  
budowa chodnika z kostki pozbruk 250,0x2,0=500,0m2 
2016-02-22 09:31:06 
romjac 
3327 
ul. Nałęczowska 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-02-25
2019-12-31 
ul. Nałęczowska 
Etap na odc. ul. Krynicka - ul. Iwonicka  
3327 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Nałęczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubieńskiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany) 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych  
2016-02-25 14:28:30 
romjac 
3328 
ul. Nałęczowska 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-02-25
2019-12-31 
ul. Nałęczowska 
Etap na odc. ul. Iwonicka - ul. Kartuska  
3328 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Nałęczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubieńskiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany) 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych  
2016-02-25 14:29:36 
romjac 
3329 
ul. Nałęczowska 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
zakończony etap projektowania 
 
zakończone 
2016-02-25
2019-12-31 
ul. Nałęczowska 
Etap na odc. ul. Kartuska - ul. Kosowska  
3329 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Konatkowskiej (kontynuacja) oraz ul. Nałęczowskiej na odc. od ul. Kosowskiej do ul. Lubieńskiej wraz z odwodnieniem (Os. Podolany) 
przebudowa utwardzonych ulic gminnych  
2016-02-25 14:31:31 
romjac 
3332 
ul. Zakopiańska 

wszystkie odcinki ulicy,
inwestycje ze środków własnych RO 
etap przetargu i budowy 
 
zakończone 
2016-02-25
2019-12-31 
ul. Zakopiańska 
na odc. od ul. Morszyńskiej do ul. Biskupińskiej  
3332 

->edycja,
->mapa,
->wszystkie odcinki zadania,
Odwodnienie ul. Zakopiańskiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Morszyńskiej 
 
2016-02-25 14:35:57 
romjac 
                           
strona (27 stron)
   od 1  (674-liczba znalezionych ulic)

czas dostępu do bazy: 2.976222 sec